behaviorální fenotypizace myší Nestin-Cre: důsledky pro genetické myší modely psychiatrických poruch

genetické myší modely založené na systému Cre-loxP byly široce používány k prozkoumání vlivu specifických delecí genů na různé aspekty behaviorální neurobiologie. Interpretace účinků přisuzovaných deleci genu však může být zakryta potenciálními vedlejšími účinky sekundárními k inzerci nebo aktivitě CRE rekombinázy transgenu, obvykle ani kontrolované, ani hlášené. Tady, provedli jsme komplexní behaviorální analýzu endofenotypů neuropsychiatrických poruch v extenzivně používané myší linii NestinCre, běžně používané k omezení genetických modifikací na CNS. Pozorovali jsme žádné změny v lokomoce, obecná průzkumná aktivita, učení a paměť, společenská schopnost, překvapivá reakce a senzomotorické brány. Ačkoli celková reakce na podněty vyvolávající úzkostné chování zůstala u myší NestinCre nezměněna, bylo pozorováno silné poškození při získávání kontextuálního a cued podmíněného strachu. Tyto výsledky zdůrazňují důležitost adekvátní kontroly behaviorálního výkonu zaměstnaných Cre-linií per-se v předklinickém neurobehaviorálním výzkumu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.