co představuje porušení označených pruhů?

suhrelaw / září 11, 2017 / Ovi Defense

mnoho našich klientů se zpočátku zastavilo za „porušení označených pruhů“.“To je to, co policista používá jako „pravděpodobnou příčinu“k zahájení vyšetřování DUI nebo OVI. Ale, co přesně je porušení vyznačených pruhů? A kdy to policisté dotáhnou příliš daleko? Co se stane, když ve skutečnosti nepřekročíte hranici? To vše jsou platné otázky, které šestý okresní odvolací soud nedávno odpověděl ve stanovisku státu v. Huffman.

zákon: co je označené pruhy porušení podle Ohio revidovaného kódu?

4511.33 jízda ve vyznačených pruzích.
(a) kdykoli byla nějaká vozovka rozdělena do dvou nebo více jasně označených jízdních pruhů pro dopravu nebo kdekoli v rámci obecních společností se doprava legálně pohybuje ve dvou nebo více v podstatě spojitých tratích ve stejném směru, platí následující pravidla:

(1) vozidlo nebo bezkolejný vozík se musí řídit, pokud je to možné, zcela v jednom jízdním pruhu nebo dopravní linii a nesmí se z tohoto jízdního pruhu nebo trati pohybovat, dokud řidič nejprve nezjistí, že takový pohyb může být prováděn s bezpečností.

(2) po vozovce, která je rozdělena do tří jízdních pruhů a umožňuje obousměrný pohyb dopravy, nesmí být vozidlo nebo bezkolejný vozík vedeny ve středovém pruhu, s výjimkou předjíždění a předjíždění jiného vozidla nebo bezkolejného vozíku, kde je vozovka jasně viditelná a takový středový pruh není v bezpečné vzdálenosti od provozu, nebo při přípravě na levou zatáčku, nebo pokud je takový středový pruh v době přidělen výlučně dopravě pohybující se ve směru, kterým vozidlo nebo bezkolejný vozík jede, a je opatřen značkami, které o tomto přidělení oznamují.

(3) mohou být postaveny Úřední značky směřující k použití určeného jízdního pruhu nebo označující tyto jízdní pruhy, které mají být používány dopravou jedoucí v určitém směru bez ohledu na střed vozovky, nebo omezující používání určitého jízdního pruhu pouze na autobusy během určitých hodin nebo během všech hodin, a řidiči vozidel a bezkolejných vozíků musí dodržovat pokyny těchto značek.

(4) mohou být instalována Úřední zařízení pro řízení dopravy zakazující změnu jízdních pruhů na úsecích vozovky a řidiči vozidel musí dodržovat pokyny každého takového zařízení.

(B) není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, ten, kdo poruší tento oddíl, je vinen z menšího přestupku. Li, do jednoho roku od trestného činu, pachatel byl dříve odsouzen nebo se přiznal k jednomu predikátovému motorovému vozidlu nebo dopravnímu přestupku, kdokoli poruší tento oddíl, je vinen přestupkem čtvrtého stupně. Pokud do jednoho roku od trestného činu byl pachatel dříve odsouzen za dva nebo více predikátních motorových vozidel nebo dopravních přestupků, ten, kdo poruší tento oddíl, je vinen přestupkem třetího stupně.

to se zdá matoucí, že? Protože je. Co se stane, když se dotknete čáry? Co se stane, když budete řídit na lince? Znamená to porušení vyznačených jízdních pruhů? Stát v. Huffman odpověděl na tyto otázky. A odpovědi jsou dobré pro obranu.

kdy dojde k porušení vyznačených jízdních pruhů?

podle Huffmana musí řidič zcela překročit středovou nebo mlhovou čáru, aby se dopustil porušení vyznačených jízdních pruhů. Dojemný, narážející, jízda na, nebo otáčení ve vašem jízdním pruhu neznamená porušení vyznačených pruhů. A proto nemůže být pravděpodobnou příčinou zatčení důstojníka zastavit vaše vozidlo. Většina policejních křižníků má na palubních deskách kamery. To obvykle odpovídá na to, zda k porušení došlo nebo ne. Obvykle, kamera začne nahrávat 30 sekund před tím, než policejní kancelář zapne jeho světla. To je obvykle dost času na zachycení údajného porušení. Pokud video ukazuje porušení, pak není o této otázce mnoho argumentů. Pokud však video neukazuje, že vozidlo zcela překračuje čáru, má obhájce důvody napadnout zastavení.

v posledních 2 měsících právník Jaime Glinka zastavil 2 klienty za porušení „označených pruhů“, které bylo sporné. Oba případy byly sníženy po návrhu na potlačení problému.

pokud jste byli zastaveni za porušení vyznačených jízdních pruhů a následně obviněni z OVI, je důležité najmout právníka, který je schopen formulovat zákon a bránit váš případ. Obraťte se na právníky společnosti Suhre and Associates, rádi s vámi prodiskutují váš případ a vaše možnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.