měsíc v prvním domě / Ascendent: védská astrologie

1.dům představuje něčí osobnost a temperament. Pokud je Měsíc umístěn v 1. domě, máte tendenci být emocionální a náladový. Tito lidé tedy budou pravděpodobně velmi citliví, nepředvídatelní a submisivní. Jsou také znepokojeni tím, co si o nich ostatní myslí. Také tito domorodci mají silnou touhu být uznáni.

oblasti postižené Měsícem v 1. domě

  • vztah a milostný život
  • společenský život
  • postoj k životu
  • emocionalita

pozitivní vlastnosti nebo dopad:

osobnost měsíce v 1.domě domorodci ukazují, že jsou silně pod vlivem své matky. Kromě toho měsíc v 1. domě také zvyšuje šance na cestování,což zase zvyšuje rozmanitost zážitků podle významu měsíce v 1. domě.

tito domorodci musí být sebevědomí. Musí být asertivnější a méně citliví na své okolí, aby mohli lépe fungovat v různých oblastech života. Měli by vykonávat povolání, které umožňuje sebevyjádření, něco, do čeho mohou dát své srdce. Ti, kteří mají měsíc ve svém prvním domě, vyžadují silné emocionální spojení s lidmi.

čelíte emocionálním problémům ve svém osobním životě? Využijte nápravná řešení osobních problémů a nechte je třídit.

kromě toho v některých situacích bude Měsíc v 1. domě domorodci velmi starostliví a budou mít velmi silné odhodlání. Mohou se snadno vyjádřit a v tomto bodě se nebojí. Většinou se budou ovládat, ale mohou překročit svou normální emoční úroveň, pouze pokud budou utlačováni.

jsou od přírody velmi přátelští a neustále se starají o myšlenky a pocity jiných lidí. Jak jste si dobře vědomi myšlenek a emocí ostatních lidí, jste dobrá lidská bytost. To vás staví na správnou cestu k duchovnímu růstu a rozvoji.

negativní vlastnosti nebo dopad:

lidé s Měsícem v 1. domě se stávají depresivními a odříznutými, když nejsou schopni sdílet své myšlenky s lidmi kolem sebe. Domorodci z 1. domu však musí pochopit, že ostatním lidem může nějakou dobu trvat, než se přizpůsobí jejich intenzivním náladám. Tito domorodci nikdy neberou věci na lehkou váhu. Kromě toho, jak jste citliví, máte také tendenci brát věci osobně.

někteří jim mohou pomoci v určitých obtížných situacích. Ale nemusí to vidět v pozitivním světle. Můžete to vidět jako nepřiměřené rušení, možná i s úmyslem ještě více narušit vaši situaci. Když k tomu dojde, vaše emoce mohou převzít & logické uvažování může zaostávat podle měsíce v 1.domě.

ujistěte se, že nedovolíte, aby vaše srdce vládlo všem věcem, po celou dobu, jinak by Vaše Vznešenost mohla být špatně poskvrněna. Budete se muset vzdát alespoň části své citlivosti. V opačném případě, možná nebudete schopni emocionálně vyrůst a zrát, tak říká Moon in first house védská astrologie.

když je měsíc ve vašem 1. domě, emoce z vás vycházejí jako voda z nekontrolované zaplavené řeky. Být jemný není váš šálek čaje. Řeknete všem, co si myslíte a jak se cítíte, aniž byste se starali o důsledky. Takže jste v tomto ohledu otevřený, upřímný a upřímný. Lidé kolem vás mohou reagovat na váš emocionální výraz tak, jak to vidí.

rozrušený emocemi ve složité síti vztahů? Využijte vztahy zeptejte se: podrobná zpráva o poradenství.

lidé vás budou vnímat různými způsoby. Když se o něco bojíte nebo stresujete, mnozí vás mohou interpretovat jako příliš emocionální nebo dokonce nestabilní. Na druhou stranu, pokud jste rozhodnuti v určitém bodě a silně o tom mluvíte,existuje možnost, že vás tamní lidé mohou považovat za arogantní a egoistické, v souladu s Měsícem v prvním domě.

závěr

není možné nastavit vaše cesty po celou dobu, i když jsou to perfektní metody. Měli byste se také přizpůsobit přáním a požadavkům jiných národů kdekoli a kdykoli je to požadováno.

Chcete-Li Získat Osobní Řešení, Promluvte Si S Astrologem Nyní!
s Ganeshou milostí,
GaneshaSpeaks.com Team

měsíc v jiném domě

měsíc v 1. domě měsíc v 7. domě
měsíc v 2. domě měsíc v 8. domě
měsíc ve 3. domě měsíc v 9. domě
měsíc ve 4. domě měsíc v 10. domě
měsíc v 5. domě měsíc v 11. domě
měsíc v 6. domě měsíc v 12. domě

význam domů v astrologii

1. Dům / 2. Dům / 3. dům / 4. dům / 5. dům | 6. dům / 7. dům | 8. dům | 9. Dům | 10. dům | 11. dům / 12. dům

význam Planet v astrologii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.