Social monogami i ikke-menneskelige primater: fylogeni, fænotype og fysiologi

monogami som et socialt system har været både et videnskabeligt puslespil og et sociokulturelt spørgsmål i årtier. I denne gennemgang, vi undersøger social monogami fra et komparativt perspektiv med fokus på primater, vores nærmeste genetiske slægtninge. Vi nedbryder monogami i komponentelementer, inklusive parbinding og partnerpræference, kompisbeskyttelse eller jalousi, social tilknytning, og biparental pleje. Vores undersøgelse af primater viser, at ikke alle træk er til stede i arter, der er klassificeret som socialt monogame, på samme måde som menneskelige monogame forhold muligvis ikke inkluderer alle elementer—et perspektiv, vi omtaler som “monogami karrus la carte.”Vores gennemgang inkluderer en undersøgelse af de neurobiologiske korrelater af social monogami i primater, der udforsker unikke eller fælles veje for de elementære komponenter i monogami. Denne samling afslører, at komponenterne i monogami moduleres af en række androgene steroider, glukokortikoidhormoner, nonapeptidhormonerne oktocin og vasopressin og andre neurotransmittersystemer (f.eks. Vi foreslår, at bestræbelserne på at forstå den biologiske understøttelse af komplekse menneskelige og dyre socioseksuelle forhold vil blive tjent godt ved at udforske individuelle fænotypiske træk, i modsætning til at forfølge disse spørgsmål med den antagelse, at monogami er et enhedsegenskab eller en artsspecifik egenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.