Kuu Sextile Pluto

Astrologia on tapa määrittää henkilön luonteenpiirteitä ja mahdollisia elämän tapahtumia analysoimalla planeettojen sijoittumista niiden syntymäkartassa sekä niiden tekemiä näkökohtia.

aspektit ovat planeettojen välisiä suhteita niiden liikkuessa taivaalla.

nataalikartassa aspektit kuvaavat planeettojen asemien välisiä suhteita sillä hetkellä, kun henkilö syntyi.

aspektit ovat erittäin tärkeitä henkilön piirteiden muokkaamisessa sekä joidenkin tärkeiden tapahtumien merkitsemisessä hänen elämässään, varsinkin jos ne ovat tarkkoja.

Sekstiili aspekti

Sekstiili on hyvä aspekti, jolla on harmoninen luonne. Tämä aspekti muodostuu kahden 60°: n etäisyydellä toisistaan olevan planeetan välille. Siedetty poikkeama on noin +/- 5°.

Sekstiilisen aspektin avulla tähän aspektiin liittyvät planeetat voivat ilmaista parhaan olemuksensa ja energiansa täysin. Se mahdollistaa myös näiden planeettojen energioiden välisen yhteistyön. Astrologit pitävät sitä hyödyllisen luonteensa vuoksi samanlaisena kuin Triiniä.

Sekstiilit muodostuvat toisiaan täydentävien alkuaineiden, kuten tulen ja ilman sekä veden ja maan, merkkien väliin. Tämä aspekti toimii siten, että planeetta osoittaa täyden potentiaalinsa ja mahdollistaa myös planeettojen yhteisluonnin ja henkilö voi saada parhaat puolet molemmista planeetoista ja niiden vaikutuksista.

tämä puoli vastaa henkilön kyvyistä ja taidoista. Nämä kyvyt liittyvät yleensä alueisiin, joita hallitsevat merkit tai talot, joihin nämä planeetat sijoitetaan.

asia, joka ei ole niin hyvä Sextile näkökohta on, että se voi joskus tarjota henkilölle monia valintoja ja mahdollisuuksia, mikä tekee henkilö menettää kunnianhimoa ja tahtoa ryhtyä toimiin ja mennä heidän toiveitaan.

he alkavat ajatella, että toinen mahdollisuus putkahtaa esiin, jos he menettävät edellisen ja se voi johtaa laiskuuteen ja taipumukseen viivytellä ja tuhlata aikaa.

ihmiset, joilla on paljon Sekstiilejä ja kaiken kaikkiaan hyviä puolia planeettojensa välillä, tuhlaavat usein potentiaaliaan, koska heidän ei tarvitse tehdä paljoakaan saadakseen haluamansa ja haluamansa.

Sekstiilisyyden ylittäminen tuo usein uusia mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia taitojen ja kykyjen kehittymiselle.

tällaiset siirrot voivat usein viitata henkilön elämään ilmaantuviin henkilöihin, jotka voivat auttaa häntä toteuttamaan toiveensa tai kehittämään ja käyttämään kykyjään.

Kuun perusominaisuudet

Kuu on maapalloa jatkuvasti kiertävä luonnollinen satelliitti. Kuu on aurinkokuntamme viides luonnollinen satelliitti. Tämä on toiseksi kirkkain kappale auringon jälkeen.

Kuun alkuperästä on erilaisia käsityksiä, mutta yleisesti uskotaan, että se on 4,5 miljardia vuotta vanha ja muodostunut pian planeettamme jälkeen.

kuu pyörii maapallon ympäri siten, että vain sama puoli voidaan nähdä maasta, kun taas kaukaista puolta ei voida koskaan nähdä planeetastamme.

ensimmäiset kuussa käyneet ihmiset olivat yhdysvaltalaisia astronautteja vuonna 1969 suoritetussa tehtävässä. Viimeinen tehtävä oli vuonna 1972. ja tuon vuoden jälkeen tällä tähtitieteellisellä ruumiilla ei raportoitu olevan ihmislähetyksiä.

Kuu on tärkeä astrologiassa ja se hallitsee syövän merkkiä. Kuu symboloi ihmisen vaistoa ja vaistonvaraisia reaktioita. Kuu symboloi henkilökohtaisia tarpeitamme ja tärkeimpiä tapojamme. Se symboloi alitajuista sisältöä.

Kuu edustaa myös tapaa, jolla ihminen käsittelee päivittäin kohtaamiaan ongelmia ja asioita.

astrologiassa Kuu symboloi naisia, äitiämme ja äidinvaistojamme. Tämä planeetta edustaa naisenergiaa ja paljastaa, kuinka paljon samaistumme naispuoleemme.

natal-kaaviomme Kuu paljastaa, kuinka avarakatseisia ja spontaaneja olemme. Se symboloi hoivaa ja huolenpitoa ja paljastaa suojeluvaistojemme ja kykymme huolehtia tarpeistamme sekä niiden tarpeista, joista välitämme.

tämä planeetta symboloi mukavuutta ja kotimme ja sen sijainti natal-kaaviossa paljastaa, kuinka paljon mukavuutta meillä on elämässä. Se hallitsee myös luovuutta ja persoonallista ilmaisua.

Kuu hallitsee intuitiota ja kykyä ennakoida asioita. Se hallitsee tunteitamme ja mielialaamme.

tämän planeetan voimakkaan vaikutuksen alaisia ihmisiä syytetään usein moodysta, usein ilman selitettäviä syitä.

tämä planeetta symboloi uskomuksiamme ja ennakkoluulojamme. Se hallitsee spontaaneja reaktioita ja vaistonvaraista toimintaa. Kuu hallitsee menneisyyttämme ja muistojamme, ja voi olla vastuussa siitä, että pidämme kiinni menneisyydestä ja kokemistamme tuskista.

kuu vaikuttaa voimakkaimmin ihmisiin, joiden Nataalikartassa on näkyvästi Kuu, yleensä niihin, joiden hallitsijana on kuu (heidän aurinkonsa ja/tai ylösnousemuksensa) tai joilla Kuu on sijoitettu johonkin kulmaan nataalikartassa.

kuun vaikutuksen alaiset ihmiset ovat usein hyvin tunteellisia, hoivaavia, sopeutuvaisia ja suojelevia muita kohtaan. Nämä ihmiset ovat usein alttiita mielialan vaihtelut ja irrationaalisia reaktioita.

talo, jossa kuu on sijoitettu meidän natal-karttaamme ja sen hallitsemat alueet kuvaavat yleensä sitä, missä ihminen tuntee olonsa mukavimmaksi ja rennoimmaksi.

Pluto – perusominaisuudet

vuodesta 2006 lähtien Pluto on virallisesti kääpiöplaneetta, koska siltä puuttuu joitakin todellisen planeetan perusominaisuuksia. Tämä planeetta on hyvin tärkeä länsimaisessa astrologiassa.

se on sielumme, muodonmuutoksemme ja uudistumisemme, kuolemamme ja uudelleensyntymämme symboli. Tärkeät eteneminen ja kauttakulku tämän planeetan tai tämän planeetan voi muuttaa elämää henkilö, erityisesti ne, jotka ovat Pluto heidän hallitseva planeetta.

Pluton energia on transformatiivista, mutta myös väkivaltaista, aggressiivista ja tuhoisaa. Se muuntuu tuhoisin menetelmin.

joskus näitä piirteitä esiintyy henkilön luonteessa, jolla on voimakas Pluton vaikutus. Joskus tällä viitataan Pluton luonnon tapahtumiin, joita ihminen todennäköisesti kokee elinaikanaan.

Pluton vaikutuksen alaisilla ihmisillä on yleensä vahva intuitio ja he löytävät helposti totuuden asioista. He tunnistavat helposti, kun joku yrittää valehdella heille tai pettää heitä jollain tavalla.

silloinkin, kun he eivät etsi totuutta, se jotenkin löytää keinonsa paljastaa itsensä heille.

nämä ihmiset löytävät helposti kätkettyjä totuuksia ja salaisuuksia. He tietävät totuuden joka tilanteessa.

talo, jossa Pluto on sijoitettu natal-kaavioon, paljastaa elämänalueen, jossa henkilö todennäköisimmin kohtaa voimakkaan ja voimakkaan energian, joka voi muuttaa hänen elämänsä jollakin tavalla, joko luoda tai tuhota jotain.

nämä ovat usein tilanteita, joihin henkilö ei voi vaikuttaa.

Pluto on usein merkki suurista elämänmuutoksista, jotka voivat muuttaa persoonallisuutta tai ihmisen ulkopuolisia olosuhteita. Näiden muutosten jälkeen henkilö ei yleensä ole sama kuin ennen.

Pluton herättämät muutokset ja tapahtumat ovat yleensä vaikeita käydä läpi ja voivat olla hyvin dramaattisia ja usein häiritseviä ihmiselle.

tämä planeetta liittyy usein sellaisiin asioihin kuin hallinta, manipulointi ja valta-asema. Pluto voi joko tehdä henkilö näyttää näitä ominaisuuksia, tai tehdä niistä alttiita manipuloida ja hallita muiden.

Pluto kertoo usein tapahtumista, jotka saavat henkilön muuttamaan käyttäytymistään tai vapautumaan tällaisesta kohtelusta. Pluto näyttää usein alueet, joilla henkilön pitäisi poistaa jokin negatiivisuus käytöksestään tai huono vaikutus.

Pluto on vallan hallitsija, mikä voidaan ilmaista eri tavoin. Pluto on myös sukupolviplaneetta, ja sillä on voimakas vaikutus yhteiskunnallisiin tapahtumiin sekä sukupolvenvaihdoksiin ja muodonmuutoksiin.

Pluton kanssa samassa merkissä syntyneet ihmiset keskittyvät tekemään muutoksia merkin hallitsemilla alueilla, joihin Pluto sijoitetaan. Pluton ylitykset aiheuttavat yleensä suuria mullistuksia, jotka muuttavat ihmisen elämän täysin.

Kuu-Sekstiili Pluto

Kuu-Sekstiili-Plutoa sairastavat ihmiset ovat erittäin tunteellisia. Nämä ihmiset ovat hyvin herkkiä ja heidän tunteensa ovat syviä.

he tuntevat toisten ihmisten tunteet ja muodostavat yleensä vahvoja tunnesiteitä läheisiin ihmisiin, kuten perheenjäseniin ja heidän kumppaneihinsa.

muiden tunteet saattavat helposti vaikuttaa näihin ihmisiin, ja he voivat olla alttiita nopeille mielialan muutoksille.

ne voivat vaihdella onnellisuudesta ja jännityksestä masentuneisiin tunteisiin ja suruun. He voivat omaksua toisten tunteet, ja heidän onnettomuutensa ja negatiivisuutensa tuntuvat tarttuvan heihin nopeasti. Niihin vaikuttaa helposti muiden ihmisten onnellisuus ja optimismi.

tämän aspektin omaavilla ihmisillä on persoonallisuus, jolla on usein magneettinen vaikutus muihin. Heillä on voimakas intuitio ja vaisto, jota he käyttävät tärkeimpänä neuvonantajana eri tilanteissa.

nämä ihmiset voivat olla taipuvaisia pakkomielteisiin ajatuksiin ja tunnesiteisiin ihmisiin. He ovat usein mukana jonkinlaisessa tunnedraamassa, jossa he näyttelevät pääroolia.

kun he kiinnittyvät tunteellisesti johonkuhun, kiintymys on hyvin syvä, minkä vuoksi heidän on vaikea erota tästä henkilöstä.

Pluton ja kuun yhdistelmällä tunneperäiset erot ja henkinen loukkaantuminen voivat usein olla aihe, ja henkilön on opittava irrottautumaan jostakin tai jostakusta, jolla ei ole enää tarkoitusta elämässään tai joka edustaa taakkaa.

tämä Pluton ja kuun välinen aspekti saattoi saada ihmisen manipuloimaan ihmisiä. Ne ovat hyvin vakuuttavia ja ihmiset kuuntelevat niitä vaistomaisesti. He ovat kiinnostuneita salaisuuksista ja mysteereistä, ja heillä on usein psyykkisiä kykyjä.

astrologia ja kätketty tieto kiinnostavat yleensä heitä.

Pluton ja kuun välissä oleva Sekstiili ilmaisee usein voimakasta äidillistä hahmoa, joka voi olla altis ohjailulle ja manipuloinnille. Ihmisen opetus voisi olla se, että hän oppii kunnioittamaan tätä hahmoa elämässään ja hyväksymään auktoriteettinsa sen sijaan, että kohtaisi heidät.

nämä ihmiset voivat myös olla hyvin hallitsevia ja ilmaista valta-asemaansa läheisessä ympäristössään. Jotkut heistä pystyvät hallitsemaan toisia vain oman tahtonsa voimalla.

on tärkeää, että tämä henkilö ymmärtää voimansa ja hillitsee halua käyttää sitä manipuloidakseen muita jollain tavalla.

tämä näkökohta luo ihmisiä, jotka ovat yliherkkiä ja loukkaantuvat helposti. Loukkaantumisen pelko saa nämä ihmiset rakentamaan suojan itselleen.

he voivat olla taipuvaisia projisoimaan tunneperäisiä odotuksiaan muihin ja pettyä, jos he eivät saa odotettua tunneperäistä vastausta, mikä puolestaan aiheuttaa vihaa ja ristiriitoja.

heidän on opittava hyväksymään muiden ihmisten erilaisuus ja heidän oikeutensa reagoida luontonsa mukaisesti eikä sopeuttaa reaktioitaan Pluton Sekstiilikuuihmisen odotuksiin.

Kuu Sekstiili Pluton kauttakulku

Kuu Sekstiili Pluton tai Pluton läpi kulkeva Sekstiili Kuu paljastaa usein menneisyydestä syvät tunteet, jotka henkilö on haudannut sisälleen.

tämä kauttakulku saattaa laukaista tapahtumia, joissa henkilö saattaa paljastaa voimakkaita tunteitaan jotakuta kohtaan tai joku saattaa paljastaa hänelle voimakkaita tunteitaan.

tämä transitio viittaa usein voimakkaiden transformatiivisten kokemusten synnyttämien emotionaalisten tukosten poistamiseen.

kokemuksia voi olla vaikea käydä läpi, mutta se raivaa ihmiselle tien kokea uusia asioita.

tämä kauttakulku voi usein merkitä henkilöä pitkään pitäneen myrkyllisen suhteen päättymistä.Tämä kauttakulku saattaa lopulta saada ihmisen tajuamaan, että hän on tuhlannut aikaansa ja jatkanut elämäänsä.

Ezoic report this ad

Sponsored

Loading…

lisää mielenkiintoisia artikkeleita:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.