Minnesota Senate Bill Yhteenveto S. F. 72 (säännöllinen)

Osa 1 sisältää säännöksen, joka tunnetaan yleisesti ” Linnan oppina.”Tämä pykälä muuttaa nykyistä lakia, joka koskee tappavan voiman oikeutettua käyttöä itsepuolustuksessa. Nykyisen lain (joka on kärsinyt tässä jaksossa), tahallinen ottaen elämän toisen ei ole perusteltua ”paitsi kun se on tarpeen vastustaa tai estää rikoksen, jonka näyttelijä kohtuudella uskoo altistaa näyttelijä tai toinen suuri ruumiillinen vahinko tai kuolema, tai estää teon toimijan asuinpaikka.”

Subdivision 1 määrittelee tässä jaksossa käytetyt termit: ”oikeuden määräys”, ”tappava voima”, ”asuminen”, ”väkisin tehty rikos”, ”hyvässä uskossa”, ”suuri ruumiinvamma”, ”välitön”, ”huomattava ruumiinvamma” ja ” ajoneuvo.”

Subdivision 2 mukaan yksilön kuolettavan voiman käyttö on perusteltua:

  • vastustaa tai estää törkeän teon henkilön asunnossa;
  • vastustaa tai estää se, mitä yksilö kohtuudella uskoo, on rikos tai rikoksen yritys, joka välittömästi altistaa yksilön tai toisen henkilön merkittävälle tai suurelle ruumiinvammalle tai kuolemalle; tai
  • vastustaa tai estää sitä, minkä yksilö kohtuudella uskoo olevan väkivaltaisen rikoksen tekeminen tai välitön tekeminen.

mukaan kuolettavan voiman käyttö ei ole sallittua, jos henkilö tietää, että henkilö, jota vastaan voimaa käytetään, on laillisesti toimiva rauhanupseeri.

osa-Alue 3 antaa yksilölle oikeuden puolustustoimiin osa-alue 2: ssa käyttää kaikkia voimakeinoja ja keinoja, myös tappavaa voimaa, joita yksilö vilpittömässä mielessä uskoo tarvittavan onnistuakseen puolustuksessa. Valtuuttaa yksilön kohtaamaan voiman ylivoimalla, kun yksilön tavoite on puolustuksellinen. Henkilön ei tarvitse perääntyä, ja hän voi jatkaa puolustustoimia hyökkääjää vastaan, kunnes vaara on ohi.

osa-alue 4: n mukaan tappavaa voimaa käyttävän henkilön oletetaan perustellusti uskovan, että on olemassa välitön merkittävän tai suuren ruumiinvamman tai kuoleman uhka, jos henkilö tietää tai hänellä on syytä tietää, että:

  • henkilö, jota vastaan kanne on kohdistettu, on laittomasti tunkeutunut maahan tai yrittänyt sitä väkivalloin tai salaa, tai on laittomasti tunkeutunut maahan väkivalloin tai salaa ja pysyy henkilön asunnossa tai käytössä olevassa ajoneuvossa; tai
  • henkilö, jota vastaan kanne on nostettu, tai yrittää poistaa henkilön tai toisen asunnosta tai käytössä olevasta ajoneuvosta.

mukaan olettama ei päde, jos henkilö tietää, että henkilö, jota vastaan kanne on nostettu:

  • on asunnon laillinen asukas tai ajoneuvon laillinen haltija tai muutoin laillisesti sallittu pääsy asuntoon tai ajoneuvoon; tai
  • on henkilö, jolla on siirrettävän henkilön laillinen huoltajuus tai jonka maasta poistamista yritetään.

mukaan henkilö, joka on oikeuden päätöksellä kielletty ottamasta yhteyttä toiseen, menemästä asuntoon tai omistamasta ajoneuvoa, ei ole laillinen asukas tai haltija.

mukaan olettamaa ei sovelleta, jos henkilö: (1) on tällä hetkellä syyllistynyt rikokseen tai yrittää paeta rikospaikalta tai käyttää tällä hetkellä asuntoa tai käytössä olevaa ajoneuvoa rikoksen edistämiseen tai (2) tietää tai hänellä on syytä tietää, että henkilö, jota vastaan pakottamista käytetään, on lainmukaisesti toimiva rauhanvalvoja.

osa-alue 5 tarjoaa rikosoikeudellisen koskemattomuuden henkilöille, jotka käyttävät tämän pykälän mukaisesti tai muutoin laissa säädettyä voimaa, myös tappavaa voimaa. Sallii lainvalvontaviranomaisten pidättää henkilön käyttämällä voimaa tässä jaksossa vain harkittuaan vaatimuksia tai olosuhteita, jotka tukevat itsepuolustusta tai toisen henkilön laillista puolustusta.

osa-alueen 6 mukaan valtiolla on velvollisuus osoittaa ilman kohtuullista epäilystä, että vastaajan toimet eivät olleet perusteltavissa rikosoikeudenkäynnissä, jos on olemassa todisteita oikeutetusta voimankäytöstä tämän pykälän tai pykälän 609.06 mukaisesti.

osa-alueella 7 on määräyksen otsikko.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.