Hva er En Mikrofabrikk?

Fra Thomas Insights –

å Dra nytte av nye produksjonsteknologier, microfactories er små, svært automatiserte fabrikker. I tillegg til å kreve mindre plass, trenger ikke mikrofabrikken så stor arbeidsstyrke og kan bruke mindre energi og materialer.

den mikrofaktoriske forretningsmodellen er basert på digital teknologi. Automatisering, programvare for utvidet virkelighet, laserskjæring, nettbaserte arbeidsflyter og andre nye innovasjoner gjør det mulig for produsenter å endre måten de jobber på. Med raskere behandling, digital utskrift og datastyrt kutting og forsendelse, er mikrofabrikken mer smidig. Med muligheten til å snu produkter raskere for å møte etterspørselen, produserer produsenter bare produkter etter at de er solgt.

disse fabrikkene kan ha et mindre fotavtrykk da de er fokusert på etterspørselsproduksjon i stedet for masseproduksjon, noe som gjør at fabrikken minimerer lager og reduserer eksponering for risiko som:

Hastighet til markedet
Verdien av produktlager
Forbrukerrelevans
Kostnad for usolgt beholdning

Mer På Thomas Insights

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.