Kapittel 2-Mikroskopisk Hår Sammenligning

dette kapittelet forklarer vanskelighetene med hår sammenligning og dens historie. Først er tilfeller Av Australske Colin Ross i 1922 Og Kanadiske James Driskell i 1984 presentert for å eksemplifisere svikt i mikroskopisk hår sammenligning bevis. Det har vært flere urettmessige overbevisning forårsaket, i hvert fall delvis, av feil eller overdrevet mikroskopisk hår sammenligning ekspert vitnesbyrd. I USA, FBI har vært under ild fordi vitner agenter har overdrevet verdien av hår bevis. I noen tilfeller, hår analyser som ble riktig utført og nøyaktig rapportert til domstoler og juryer har resultert i overbevisning av uskyldige tiltalte. Kapittelet inneholder en gjennomgang av historien om bruk av hår som bevis og en primer på egenskaper og klassifisering av hår, og avsluttes deretter med en diskusjon om behovet for fortsatt avhengighet av hensiktsmessig vektet mikroskopisk håranalysebevis i forbindelse med mitokondrielt DNA (mtDNA) testing for å sikre de beste juridiske resultatene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.