Michigan Motorsykkel Ulykker Advokat

Motorsykkel Ulykker I Michigan Advokater

Statistikk

Ifølge US Department Of Transportation National Highway Traffic Safety Administration, 11 prosent av alle kjørebane ulykker i Usa involverer motorsykler. I tillegg er motorsyklister 35 ganger mer sannsynlig å oppleve en dødelig ulykke enn beboere av personbiler. Omtrent 4000 motorsyklister dør på amerikanske motorveier hvert år.

Hodeskader er den ledende dødsårsaken i motorsykkelulykker, og hjelmbruk krediteres med å redusere risikoen for død med 37 prosent. Mer enn halvparten av alle motorsyklister dødsfall involverer minst ett annet kjøretøy, og den vanligste situasjonen som resulterer i en dødsfall er når det andre kjøretøyet svinger til venstre og motorsykkelen går rett.

Konsekvenser For Å Skade En Motorsyklist

Rundt 67 000 motorsyklister blir skadet hvert år som følge av trafikkulykker. På grunn av mangel på beskyttelse ved støt er motorsykkelskader ofte svært alvorlige. Mange motorsyklister (både sjåfører og passasjerer) opprettholder livsendrende skader som krever spesialisert omsorg og et modifisert hjemmemiljø for resten av livet.

Alle som lider gjennom disse forholdene, vil føle det ekstra stresset med å bekymre seg for hvordan de vil betale sine medisinske regninger og støtte familien under utvinning. På Thurswell Law, forstår vi hvor viktig det er å få rettferdig og full kompensasjon for å hjelpe deg med å erstatte tapte lønninger, medisinske utgifter, og ledsager omsorg.

Skader påført fra en motorsykkelulykke er ofte svært alvorlige fordi drivere og ryttere ikke er beskyttet mot fysisk påvirkning som oppstår når de blir truffet av en bil, lastebil eller en annen motorsykkel. Motorsyklister er lett kastet av sine motorsykler og på veier, rekkverk, møtende trafikk, og andre kjøretøy som er involvert i kollisjonen. Skader i en motorsykkelulykke kan variere fra milde riper og blåmerker til katastrofale skader og død.

de som lider av alvorlige skader som følge av lastebil -, buss-eller motorsykkelulykker, lurer ofte på hvordan de vil betale sine medisinske regninger og støtte sine familier under utvinningen. Våre Michigan ulykke advokater kan hjelpe alvorlig skadet motorkjøretøy og motorsykkel ulykke ofre få rettferdig kompensasjon, inkludert betaling for:

 • medisinske utgifter
 • tapt lønn
 • funksjonshemming
 • smerte og lidelse
 • emosjonell nød
 • ledsagerpleie
 • erstatningstjenester
 • refusjon av kjørelengde
 • begravelsesutgifter

ved thurswell law forstår vi alvoret av disse skader og vet at det er en veldig god sjanse for at offerets liv aldri blir det samme. Hvis du eller en kjære har blitt skadet i en lastebil, buss eller motorsykkelulykke, kontakt oss for en gratis konsultasjon.

Vanlige Årsaker Til Ulykker På Motorsykler

Motorsykkelulykker kan skyldes mange ting, inkludert fart og alkoholbruk. Dårlig vær, veibanefeil, kjøring i en annen bilists blinde flekk og forsettlige fiendtlige handlinger kan alle utfelle en ulykke.

Motorsykkelulykker kan forekomme på en rekke forskjellige måter og under forskjellige omstendigheter. Det følgende er noen vanlige årsaker til motorsykkel krasjer I Michigan:

 • Beruset operasjon – det sier seg selv at bruk av motorkjøretøy, inkludert motorsykkel, mens det er påvirket av narkotika eller alkohol, kan føre til alvorlige ulykker. Når en motorsykkel operatør driver sin motorsykkel i beruset tilstand, kan operatøren føre til at motorsykkelen å kollidere med et annet kjøretøy, forårsaker alvorlige skader på operatøren, samt til noen motorsykkel passasjerer. I noen tilfeller kan en motorsykkel passasjer som er skadet i en kollisjon være i stand til å sende inn et krav eller søksmål mot uaktsom motorsykkel operatør.
 • veibygging-Veibygging er vanlig I Michigan, spesielt i vår-og sommermånedene. Dessverre, men veien konstruksjon fører ofte til jettegryter, ujevn baner og andre veien defekter. Alle disse kan skape alvorlige farer for motorsykkeloperatører og deres passasjerer. En vei feil forårsaket av bygging kan føre til at motorsykkelen å velte, dreier av veien, eller føre til at operatøren og eventuelle passasjerer å bli løsnet fra motorsykkelen. Hvis ulykken offeret kan bevise at byggefeilen proximately førte til ulykken, kan han eller hun være i stand til å sende inn et krav eller søksmål mot byggefirmaet, byen eller fylket, avhengig av hvem som er ansvarlig for byggingen som finner sted på det aktuelle tidspunktet.
 • Defekter på veien-staten, fylket eller byen er ansvarlig for å opprettholde alle veier innenfor bygrensen på en trygg og forsiktig måte. Når en vei feil proximately fører til en motorsykkelulykke, ulykke offeret kan være i stand til å ta rettslige skritt. Husk imidlertid at når en kommune eller annen statlig enhet er en potensiell saksøkt i en personskade søksmål, spesielle korte tidsperioder for innlevering varsel kan gjelde.
 • Andre kjøretøyoperatører – Motorsykkeloperatører har bare kontroll over måten de driver sine motorsykler på. Dessverre kan de ikke kontrollere hvordan andre motorkjøretøyer kjører. Når en annen motorkjøretøy driver sin bil i en uforsiktig og uaktsom måte, for eksempel ved å bryte fartsgrensen eller brudd på en regel av veien, kan motorsykkel ulykke offeret være kvalifisert til å sende inn et krav eller søksmål mot uakseptable motorkjøretøy operatør. Dette gjelder spesielt hvis ulykken resulterer i svekkende eller permanente skader, for eksempel traumatiske hjerneskader, eller hvor store medisinske regninger og utgifter er involvert.

uansett årsak er hovedårsaken til at motorsykkelulykker er så dødelige, på grunn av mangelen på beskyttelse en motorsykkel tilbyr i tilfelle krasj.

likevel kan mange ulykker unngås helt hvis førere av biler, lastebiler, busser og Suver var mer oppmerksomme og hensynsfulle av motorsykler og deres plass på veien. Uaktsomhet av andre drivere er ofte grunnen til at en lovlydig motorsyklist er alvorlig skadet eller drept i en ulykke.

Bevisbyrde

i et søksmål som oppstår som følge av en motorsykkelulykke, er ulykkesofferet ansvarlig for å bevise både feil og skader. Spesielt må ulykkesofferet vise at en annen person oppførte seg urimelig under omstendighetene, noe som resulterte i en ulykke som forårsaket ulykkesofferets skader og skader.

I En Michigan søksmål som oppstår ut av personskader, har ulykkesofferet strenge frister fra datoen for ulykken som til fil dress. Når tidsperioden utløper, vil ulykkesofferet ikke lenger være kvalifisert til å sende inn en søksmål som krever erstatning. Våre erfarne advokater vil sørge for at hvis du er kvalifisert til å sende inn en sak mot den ansvarlige parten, at søksmålet er innlevert på en riktig måte.

Bevis På Skader

Motorsykkelulykker kan føre til alvorlige skader, alt fra små bløtvevsskader og slitasje til traumatiske hjerneskader og død. I tillegg til å gjenopprette erstatning for medisinske utgifter og tapt lønn, kan ulykkesofferet også være berettiget til å motta kompensasjon for smerte og lidelse, ulempe, tap av bruk av kroppsdel, tap av glede av livet og andre ikke-økonomiske skader.

hvor en motorsykkelulykke resulterer i en annen persons død, kan avdødes overlevende familiemedlemmer kunne saksøke for urettmessig død. Som en del av en urettmessig død søksmål I Michigan, ulykke offerets familie kan kreve erstatning for tapt opptjening kapasitet, tap av familien støtte, og smerte og lidelse.

Erfaring Motorsykkel Ulykke Advokater her For Å Hjelpe.

Motorsykkelulykker kan resultere i ødeleggende og dødelige skader. Hvis noen andres uaktsomhet forårsaket ulykken, kan du ha rett til erstatning for skader. De dyktige advokater På Thurswell Law kan vurdere hvordan ulykken skjedde og iverksette tiltak for å beskytte dine juridiske rettigheter. Vi kan forhandle med forsikringsselskapet for å nå en gunstig oppgjør på dine vegne eller prosedere saken gjennom Michigan rettssystemet.

Vi har lang erfaring med å hjelpe ofre for motorsykkelulykker og deres familier I Michigan, og vi er her for å hjelpe deg. Ring Thurswell Law, din motorsykkelulykke Michigan advokat, for en gratis konsultasjon på 1-866-354-5544 i dag.

ingen gebyr med mindre du samler inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.