Sosial Monogami I Ikke-Menneskelige Primater: Fylogeni, Fenotype Og Fysiologi

Monogami som et sosialt system har vært både et vitenskapelig puslespill og et sosiokulturelt problem i flere tiår. I denne gjennomgangen undersøker vi sosial monogami fra et komparativt perspektiv med fokus på primater, våre nærmeste genetiske slektninger. Vi bryter ned monogami i komponentelementer, inkludert par-bonding og partner preferanse, kompis vokter eller sjalusi, sosial tilknytning, og biparental omsorg. Vår undersøkelse av primater viser at ikke alle funksjoner er til stede i arter klassifisert som sosialt monogame, på samme måte som menneskelige monogame forhold ikke kan inkludere alle elementer-et perspektiv vi refererer til som » monogami à la carte.»Vår gjennomgang inkluderer en undersøkelse av de nevrobiologiske korrelatene av sosial monogami i primater, og utforsker unike eller vanlige veier for elementære komponenter av monogami. Denne samlingen viser at komponentene i monogami moduleres av en serie androgene steroider, glukokortikoidhormoner, nonapeptidhormonene oksytocin og vasopressin og andre nevrotransmittersystemer (f.eks. dopamin og opioider). Vi foreslår at arbeidet med å forstå de biologiske grunnlaget for komplekse menneskelige og dyre sosioseksuelle forhold vil bli godt betjent ved å utforske individuelle fenotypiske egenskaper, i motsetning til å forfølge disse spørsmålene med antagelsen om at monogami er et enhetlig trekk eller en artsspesifikk egenskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.