Niosomen: een strategie voor de preventie van klinisch significante Geneesmiddelincompatibiliteit

parenterale toediening is een mogelijke bron van onverenigbaarheden tussen geneesmiddelen op intensive care-afdelingen. Wanneer geneesmiddelen in dezelfde infuuszak worden gemengd, kunnen fysische en chemische onverenigbaarheden…