Behavioral phenotyping of Nestin-Cre mice: Implications for genetic mouse models of psychiatric disorders

genetische muismodellen gebaseerd op het Cre-loxP systeem zijn uitgebreid gebruikt om de invloed van specifieke gendeleties op verschillende aspecten van gedragsneurobiologie te onderzoeken. De interpretatie van de effecten toegeschreven aan de gendeletie kan echter worden verduisterd door mogelijke bijwerkingen secundair aan de CRE recombinase transgen insertie of Cre-activiteit, meestal niet gecontroleerd of gerapporteerd. Hier voerden we een uitgebreide gedragsanalyse uit van endofenotypen van neuropsychiatrische aandoeningen in de uitgebreid gebruikte nestincre muislijn, die vaak wordt gebruikt om genetische modificaties aan het CZS te beperken. We hebben geen veranderingen waargenomen in de motoriek, algemene verkennende activiteit, leren en geheugen, gezelligheid, schrikreactie en sensorimotorisch gating. Hoewel de algehele respons op stimuli die angst-achtig gedrag teweegbrengen onveranderd bleef bij NestinCre muizen, werd een sterke verzwakking waargenomen in de acquisitie van zowel contextuele – als cued-geconditioneerde angst. Deze resultaten onderstrepen het belang van een adequate beheersing van de gedragsprestaties van de gebruikte Cre-lijnen per se in preklinisch neurologisch onderzoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.