hoe de miraculeuze medaille zielen kan redden

wilt u zielen redden? Dat deed St.Maximillian Kolbe ook en om deze zware taak te volbrengen gebruikte hij geestelijke “kogels” om muren neer te halen die een ziel scheidden van het omarmen van God met hun hele hart. Wat waren zijn kogels? Wonderbaarlijke Medailles.

Wikipedia

hier is een korte geschiedenis van de beroemde medaille en waarom ze zo krachtig zijn:

de devotie algemeen bekend als die van de miraculeuze medaille dankt zijn oorsprong aan een lid van de dochters van liefde van St.Vincentius de Paul… aan wie de Heilige Maagd Maria drie keer verscheen in het jaar 1830 , in het moederhuis van de Gemeenschap in Parijs. De eerste van deze verschijningen vond plaats op 18 Juli, de tweede op 27 November en de derde kort daarna. Bij de tweede gelegenheid schrijft Zuster Catharina dat de Heilige Maagd verschijnt alsof zij op een wereldbol staat en een wereldbol in haar handen draagt. Alsof uit ringen met edelstenen schitterende stralen van licht werden uitgestraald uit haar vingers. Deze, zei ze, waren symbolen van de genaden die zouden worden verleend aan allen die erom vroegen. Zuster Catharina voegt eraan toe dat rond de figuur een ovaal kader verscheen met in gouden letters de woorden “O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die een beroep op u doen”; op de achterkant verscheen de letter M, bekroond door een kruis, met een dwarsbalk eronder, en onder alle Heilige Harten van Jezus en Maria, de eerste omringd door een kroon van doornen, en de laatste doorboord door een zwaard.Bij de tweede en derde van deze visioenen werd een bevel gegeven om een medaille te laten slaan nadat het model werd onthuld, en een belofte van grote genaden werd gedaan aan degenen die het dragen wanneer het gezegend wordt. (Katholieke encyclopedie, nadruk toegevoegd)

net als elke sacramentele moet het worden gedragen met toewijding en vroomheid, maar als een deur open is, zal onze gezegende moeder het gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de beroemde bekering van een Jood, Alphonse Ratisbonne. Hier is een beschrijving van wat er gebeurd is:

had zich verzet tegen de oproepen van een vriend om de kerk in te gaan. in Rome treedt hij bij toeval de kerk van Sant’ Andrea delle Fratte binnen en ziet in een visioen de Heilige Maagd precies zoals zij op de medaille wordt afgebeeld; zijn bekering volgt snel. Dit feit heeft kerkelijke sanctie ontvangen, en is opgenomen in het kantoor van het feest van de miraculeuze medaille. (Ibid))

dit bijzondere verhaal inspireerde de Heilige Maximiliaan Kolbe (wiens feest we vieren op 14 augustus) om de miraculeuze medaille aan te nemen voor een nieuwe congregatie die hij stichtte en die gewijd was aan de Heilige Moeder. Na het verhaal te hebben gehoord, bad en mediteerde hij negen maanden lang op de miraculeuze medaille voordat hij besloot om er het embleem van zijn nieuwe Militie Immaculatae (Ridders van de Onbevlekte) van te maken.Voor de rest van zijn leven zou hij een zak vol van deze medailles dragen, die hij “kogels” zou noemen.”Nadat hij iemand had ontmoet en hem had aangespoord om als een trouw Christen te leven, zou hij hem een wonderbaarlijke medaille overhandigen en de Heilige Moeder voor de rest laten zorgen. Gedurende zijn hele leven werden vele zielen teruggebracht naar Christus door het uitdelen van deze “kogels.”

men zou kunnen zeggen dat de Heilige Maximiliaan de ziel voorbereidde door een raam te openen door zijn aansporing en dan zou de Heilige Moeder haar weg vinden door dat raam in het hart van de persoon.De Heilige Maximiliaan zag de medaille ook als een middel om de totale toewijding van zijn volgelingen aan de Heilige Moeder tot uitdrukking te brengen en was een middel om de medaille te beschermen. Hij voegde zijn eigen gebed te zeggen door degenen in de MI:O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons
die een beroep op u doen, en voor allen die wel
geen beroep op u doen, in het bijzonder de vijanden
van de kerk en degenen die u worden aanbevolen.

Uiteindelijk is de Wondermedaille een krachtig hulpmiddel en een constante herinnering aan de rol van de Heilige Moeder in ons leven. Het herinnert ons aan haar” fiat ” en moedigt ons aan om trouw te zijn aan God in alle dingen. Het kan een geleider van vele genaden zijn als we haar toestaan in ons hart te dringen. Het is een prachtige devotie, die het waard is om te bezitten en uit te delen om meer zielen voor Christus te winnen.

om de reflectie van vandaag af te sluiten, bidden we dit gebed:

Mary, deze medaille is een teken en een garantie van je aanwezigheid. Jullie zijn aanwezig omdat jullie kracht aanwezig is, jullie stem aanwezig is en jullie liefde aanwezig is. Daarom, o wonderbaarlijke zondeloze vrouw en onze mystieke Moeder, roepen wij u nu op om uw garantie te vervullen. Breng ons de grote genaden die je beloofd hebt aan degenen die deze medaille dragen, vooral aan degenen die hem om hun nek dragen. Laat ons onze aanwezigheid nu en altijd waarnemen. Laat ons bewust jullie kracht, jullie liefde en jullie leiding ervaren, zodat we in hun kracht kunnen beginnen te delen in jullie volmaakte reactie op God en op elk van zijn schepselen, en deel kunnen nemen aan jullie oorlog met de oude slang. Help ons om onze egocentrische gevoelens en preoccupaties volledig te verlaten. Help ons je te horen en te begrijpen. Leer ons te luisteren en te leren. Help ons vandaag en altijd op u te reageren; dat maakte één met u we zouden meer volledig te reageren met de rest van de kerk aan de Vader, Zoon en Heilige Geest, deel te nemen aan hun leven en eenheid. (EWTN)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.