Matteüs 5: 13-16 zout & licht: leven met een doel

Jezus verklaart de acht grondbeginselen of zaligsprekingen van Gods Koninkrijk. Als licht en zout hebben de mensen van God een krachtige invloed op de donkere wereld.

Inleiding

13 “Gij zijt het zout der aarde; maar indien het zout smaakloos geworden is, hoe zal het dan weer zout gemaakt worden? Het is nergens meer goed voor, behalve om eruit gegooid en onder de voet gelopen te worden door mensen.

14 ” U bent het licht van de wereld. Een stad op een heuvel kan niet verborgen worden.15 ” noch steken mensen een lamp aan, en zetten die onder de peck-maat, maar op de kandelaar; en het geeft licht aan allen die in het huis zijn.”Laat uw licht schijnen voor de mensen op zo’ n manier dat zij uw goede werken kunnen zien, en uw vader die in de hemel is verheerlijken.

zout en licht Matteüs 5: 13 - ' 6 Intro. Heb je ooit gedacht dat Jezus een fout maakte met deze woorden van 13-16? Natuurlijk moet Jezus Zijn discipelen zwakheden en alles hebben begrepen. Maar misschien was hij gewoon verstrikt in de werveling van een preek. Misschien raakte hij gevangen in zijn idealistische Zaligheid prediking dat hij ging van de “wat als” naar “wat is” zonder enige voorzichtige overgangen.Het is immers gemakkelijk voor ons om Jezus Christus toe te staan deze zaligsprekingen te prediken. We horen de hele tijd preken. We raken er aan gewend om de woorden van het Koninkrijk als wolken aan ons voorbij te laten drijven. Ze hebben weinig of geen invloed op ons. Maar Jezus besloot als een stelletje donkere en boze wolken dat deze wolken een echte invloed zouden hebben op het land beneden. En de regen kwam naar beneden. Er was meer aan de woorden van Jezus dan we ze vaak toeschrijven. Jezus was hiervan overtuigd.

in het begin van Matteüs 5 zien we voor het eerst dat massa ‘ s zich voor Jezus verzamelen, verbaasd over zijn wonderen. Vooral geïnteresseerden kwamen naar hem toe om naar zijn leer te luisteren. Het was hier Jezus begint te gebruiken de ” Zalig zijn zij…”In wat een constitutie van het koninkrijk des hemels zou kunnen zijn, worden de principes voor iedereen uiteengezet. Maar in vers 11, wanneer Jezus spreekt over vervolging, begint hij deze leringen toe te passen op hun eigen leven. Hij zei: “Gezegend zijt gij…”Jezus gaat van de menigten naar de Algemene discipelen, en recht naar de harten van u en ik als zijn discipelen. Jezus stelt de onsterfelijke principes van het Koninkrijk geschreven door de hele schepping. Nu begint hij onze eigen mentaliteit te benaderen en de problemen in ons leven te doorbreken zodat deze principes van het leven kunnen worden geleefd.

nt bijbelse bronnen op onze nt bibliotheekhet materiaal op het web hier is slechts een klein deel van de grote media verrijkte bronnen die we hebben zowel op de OT en NT. Klik hier of op de foto om onze Nieuwe Testament bronnen te bekijken. Dit is nog maar het begin van onze enorme bibliotheek van hoogwaardige bijbelse trainingsmaterialen–altijd gevuld met vele toepassingen.

maar een van de grootste problemen die de Christelijke kerk hebben belaagd, is het niet beseffen wie we werkelijk zijn. En daarom hebben we onze verantwoordelijkheden niet serieus genomen. Dit geloof ik is het hart van deze verzen 13-16. De menigte keek naar Jezus. Nu begon Jezus naar zijn discipelen te kijken. Natuurlijk keek hij er altijd naar. Maar nu keek hij naar hen als een topmanager die de reikwijdte van de operaties gaf en elke sleutelman vertrouwde om trouw te zijn om hun werk uit te voeren.Heb je ooit de Heer in je hart laten kijken en hem je laten vertellen waarom hij je vandaag laat leven? Zijn doelen vormen onze doelen. Hoe Hebt gij uw Heer in staat gesteld, datgene te doen wat gij heden doet?

JA, sommigen van ons, waarschijnlijk velen van ons, waren alleen op zoek naar de genezing van een of twee problemen toen we christenen werden. God heeft ons door Jezus wonderlijk ontmoet. We herinneren ons nog de geweldige tijd dat God ons hielp. Maar velen van ons hebben niet begrepen dat Jezus niet slechts een pleister is op de levensproblemen van de mens. Hij is de Redder en Heer. Hij heeft die problemen gebruikt om je leven open te stellen voor wie hij is. Zie je, er waren veel mensen op de vlakte die de grote wonderen zagen die Jezus deed. Hij verdreef demonen. Maar hij stapte weg omdat hij wilde dat zijn discipelen wisten dat de sleutel tot een groot leven niet genezen was, maar een genezer zijn; niet alleen ontvangen, maar geven. Het bijzondere is dat Jezus voorzag wat we nodig hadden om op hem te lijken. Jezus is niet alleen een lapje zodat je door het leven kunt komen. Jezus is niet alleen een verzekering om door de gevaren van het leven te komen. Jezus is niet alleen een lijfwacht om je te beschermen tijdens ghost festival (halloween).In de verzen 13-16 wendt Jezus zich tot Zijn discipelen en vertelt het hart van zijn zending. Jezus neemt Gods waarheid en kracht en plaatst die in enkele zwakke, stommelende discipelen. Hij weet dat hij zelf op een dag zal vertrekken, maar door de Heilige Geest zal hij in dezelfde discipelen leven. Mensen zullen niet in staat zijn om te zien, “kijk – daar is Jezus.”We kunnen dit vandaag niet doen. Zijn discipelen zouden na een paar jaar niet in staat zijn om dit te doen. De sleutel tot dit alles was dat Jezus de missie overdroeg aan deze discipelen die net leerden wat deze geboden waren, laat staan onder de knie hadden om ze uit te leven.

ik geloof dat de wereld om hulp schreeuwt. Het is verstikkend. Ik kan gewoon niet meer naar het nieuws kijken, horen of zien dat de wereld wil dat ik zie. Ik zal zelf wanhopen. We zullen terugkomen van deze economische, politieke, leiderschaps -, morele en religieuze schandalen en zeggen dat er niets is om voor te leven. De beste man kan doen is zich te verbergen in zijn privé humanisme, sluit de gordijnen en de deuren en houd de vloek van de wereld buiten. Maar de mens kan dit niet doen zonder schade. Hun huwelijken vallen uit elkaar. De kinderen vervloeken ouders. Ze kunnen geen fatsoenlijk gesprek met hun ouders voeren. Dus ze laten het allemaal en doen alsof de route van succes op het werk. Wat ze niet kunnen geloven is dat de problemen er ook zijn! De vrouwen waren zo blij met het achtervolgen van de mannen naar de werkplek om te ontsnappen aan de druk en eenzaamheid thuis alleen maar om te ontdekken dat ze te verduren hebben een aantal onbeschofte en arrogante baas en collega ‘ s die de zorg voor niets anders dan zichzelf. Dus de mens rent naar zichzelf en verbergt zich in zijn hart. Maar nee. Daar vindt hij verveling. Hij rommelt met seks en domheid. Hij kijkt naar films, maar vindt daarna een wanhopige eenzaamheid: haat, eenzaamheid en isolatie.

ik weet niet waar je bent in deze race naar nergens, maar de mensen om je heen zijn gevangen in een steeds werveling van wanhoop. Wat ik nu zeg, heb ik al eerder gezegd. Jezus biedt niet alleen een antwoord op sommige problemen van je leven; hij is het antwoord. Hij wil je leven zijn en je levensdoel. Jezus wil alles nemen wat hij is en het in je stoppen.

maar meer dan dit. Jezus heeft het gedaan. Jezus heeft ons eigenlijk gegeven wat we nodig hebben om als Christus te leven. Dit is niet voor fulltime Christelijke Arbeiders. Dit is voor al zijn ware discipelen. Als we maar konden geloven en begrijpen dat God nu zijn grote werk verricht door Zijn discipelen zoals jij en ik. Dit is de reden waarom het christelijke leven een leven van geloof wordt genoemd. Hij doet het zodat we kunnen delen in zijn eeuwige beloningen niet omdat we gespecialiseerd zijn in theologie of goed zijn in het onderwijzen of zelfs in het geven. We hebben allemaal speciale gaven en interesses die deze gaven van de Geest volgen, maar wat veel belangrijker en fundamenteler is, is de focus van onze roeping. Het is om als Jezus te zijn. God nam Jezus uit de wereld en vertrouwde de rest van de missie toe aan zijn discipelen. Wat zo bijzonder is, is dat wanneer we deze missie serieus beginnen te nemen, we veranderen en de wereld om ons heen verandert. De wereld wacht tot de kerk wakker wordt en onder haar roeping leeft. Het heeft niets anders om op te wachten dan op een oordeel. Christen, leef als Christus en de wereld zal zijn ogen op je werpen! Net als Christus heb je geen advertenties nodig want Gods glorie schijnt op een plek met zoveel wanhoop en duisternis.Jezus deelt twee aspecten van deze missie, die Hij ons heeft gegeven. Het eerste is een goddelijk karakter en het tweede manifesteert goede werken.

A. Zout: Omdat ik van een goddelijk karakter hou (13)

ben ik vandaag niet geïnteresseerd in het noemen van alle toepassingen van zout. Staat u mij toe kort mijn opmerking te maken. Als de wereld donkerder wordt, is dat niet vanwege de President, of het congres of de economie of zelfs het publieke onderwijssysteem. Het is gewoon de Kerk van God wordt steeds wereldser. De kerk heeft haar zoutigheid verloren. Ik hou van een goede theologische strijd, maar trek me terug. Maar laat me mijn handschoenen op de tafel leggen en laat je deze ruzie uitvechten. Wanneer verliest het zout zijn smaak zodat het geen zout meer is? Als je een molecuul natriumchloride hebt, heb je zout. Neem een van deze weg en het is duidelijk. Maar als je een klomp zoutmoleculen hebt en het verliest zijn zoutigheid. Voegt het andere elementen toe en / of verliest het essentiële elementen?

nu kunnen we zeggen dat er veel essentiële elementen zijn van een goede tijd van eredienst, maar het belangrijkste is een goddelijke levensstijl die niet door de wereld wordt aangetast. Als de ongelovigen hier niet massaal om meer te weten over God het is vanwege twee problemen. Of we leven niet of we vertellen het niet. Het punt is dat als je een ongelovige langs hebt komen en na de kerk begin je met hem te praten, dat is goed. Maar als je je catalogi tevoorschijn haalt en begint te praten, net als de mensen op het werk, wordt hij stilletjes verdrietig. Hij hoopte dat er iets in een christen was waar hij misschien hoop in kon vinden. Maar als je geest op de wereld is. Je bent gericht op het krijgen van een betere baan of rennen zoals de wereld loopt. Hij geeft het christendom gewoon op. Waarom? Omdat je je zout broer of zus verloren hebt! Sommige mensen komen hier misschien alleen maar om Chinees te eten of met dezelfde gezichten te zijn, maar er is een andere reden. Ze zijn op zoek naar hoop dat er iets in deze wereld is dat hoop zal brengen. Hoe meer we denken, leven en handelen als de wereld, hoe meer we ons zout en goed hebben verloren voor niets anders dan betreden.

maar in plaats daarvan, als we serieus worden met de Heer over het roepen van ons om het zout van de wereld te zijn, en we God toestaan om te beginnen met het opnieuw maken van ons hele leven, zien we een transformatie die gewoon radicaal is – maar op een goede manier. De meeste mensen denken aan godvruchtige mensen als saai en hebben geen plezier. Voor zover ik weet, zijn mensen die saai zijn en geen plezier hebben trieste en depressieve mensen. Maar als ik naar de wereld kijk, zie ik alleen maar mensen die verdrietig en depressief zijn. Ze vervelen zich vreselijk. Ze zijn eenzaam. Ze hebben geen betekenis in het leven. De wereld kijkt alleen uit naar spannende en hectische momenten van het leven wanneer het lotnummer wordt geselecteerd of het medicijn invloed heeft of de zonde zijn of haar lichaam beïnvloedt, maar na de seconden van opwinding verdwijnt, leven ze in constante schuld, pijn, ellende en verveling tot de volgende piek van opwinding komt.

denkt u dat Jezus saai en verdrietig was? Natuurlijk niet. Hij was de meest goddelijke persoon die er was, vol liefde. Hou je er niet van om bemind te worden? Zou je niet graag zo ‘ n liefhebbend mens zijn? Elk van de zaligsprekingen begint met het woord “Gelukkig” of “gezegend” omdat de enige manier om het verdriet van de wereld te overwinnen is om in harmonie met de Schepper te leven. De wereld leeft per definitie in tegenstelling tot de Schepper. Het wordt moe en depressief omdat het altijd in een gevecht met God is. Echter, wanneer je je nieuwe roeping om altijd gelukkig te zijn begrijpt, ben je gevloerd. Je kunt niet geloven dat God zoveel liefde en genade over je wil uitstorten. En toegegeven, het is veel liefde en gratie die we nodig hebben om er te komen. En als we ons verlangen kunnen bevestigen om als Christus te zijn, om een goddelijk karakter te hebben en niet als de wereld, dan wordt God vrijgelaten om extra genade in ons leven te gieten om ons meer als hem te maken.

laat me je eraan herinneren dat we allemaal ons zout kunnen verliezen. Het christelijk leven moet in het heden worden geleefd, niet in het verleden of de toekomst. We leven nu in de aanwezigheid van God. God is nu met ons aan het werk in ons leven.Os Guiness zegt: “het probleem met christenen in Amerika is niet dat Christenen niet zijn waar ze zouden moeten zijn; het probleem is dat ze niet zijn wat ze zouden moeten zijn waar ze zijn.”- Os Guiness in Radix, Vol 20

Application wat vraagt God vandaag van jou? Ben je je zoutigheid kwijt? Heb je de kant van de wereld gekozen? Kunt u nu uw eigenzinnigheid bekennen en hem om vergeving vragen? Heb je je doel verloren om als Jezus te zijn? Verbind jezelf nu om de zaligsprekingen te onthouden en meer dan dat je hem vraagt om ze je levende principes van het leven te maken.

B. Light: Doing His Good Works-Serving (14-16)

opnieuw wil ik niet ingaan op de fysica van het licht. Heel graag. Licht fascineert me. Maar Jezus begint in wezen zoals hij eerder deed. Hij legt alle verantwoordelijkheid en het succes van het koninkrijk van God op ons! Het is gewoon verbazingwekkend. Voordat we het over kwaliteit hadden, richtten we ons nu op marketing, voordat we over leven gingen, nu communiceren. Het enige wat Jezus wil dat we weten over licht is de natuurlijke behoefte om getoond te worden. We zijn allemaal bekend met deze dingen die lichten worden genoemd. Het is één ding om het licht uit te doen. Dat is onze keuze. Maar wie zou een licht aan doen, behalve om het licht te laten schijnen. Wie zou met opzet een licht aandoen en dan het licht sluiten? Niemand. De enige uitzondering die ik ken is toen ik in Singapore was. Ze zetten lichten in de kasten aan zodat de insecten konden zien wat ze deden. Geen. Maar vanwege de hoge luchtvochtigheid-voor airconditioning, zou het licht een beetje warmte afgeven om de luchtvochtigheid laag te houden, zodat kleding niet zo gemakkelijk zou bederven.

als christen is uw licht door God aangestoken. Je bent van boven geboren. Als we goed kijken naar vers 16, zullen we zien dat het de goede werken zijn die de werkelijke lichtgolven zijn. Als in het eerste punt hierboven, ons hart en houding begon te veranderen de manier waarop we omgaan met mensen, zorg voor mensen en mensen te helpen. Onze motivatie van het leven is veranderd van het afdwingen van wat we willen en willen naar wat God wil. Dan zullen we natuurlijk een leven van goede werken hebben dat getuigt van de liefde van de Heer.

laten we alleen maar de verandering van hart noteren als een persoon nu de grote barmhartigheid begrijpt waarmee God een hem behandelt. Nu zal hij zijn geld behandelen alsof God niet van hem is. Hij zal bereid zijn om het aan de armen te geven omdat hij echt geeft om de mensen in nood in plaats van er goed uit te zien of zich te ontdoen van zijn schuld. Of misschien begint hij de noodzaak om voor zijn ouders te zorgen vanuit een heel ander licht te zien. Toen hij zich niet richtte op zijn zoals Christus, was hij erop gericht om elk gevecht te winnen. Zijn gevechten waren stil maar gemeen. Maar toen hij begon te vormen zichzelf om een vredestichter te zijn, begon hij te zien hoe te worden verzoend met zijn ouders en oprecht zorg voor hun behoeften.Deze kerk is inderdaad een kerk van goede werken. Zo velen van jullie zijn bezig andere mensen te helpen. Sommigen van jullie maken maaltijden voor anderen. Sommigen rijden mensen rond. Sommigen besteden lange tijd aan het bespreken van andermans problemen. Dit is de manier waarop we moeten zijn. De warmte die voortvloeit uit deze’ licht ‘ werken is genoeg om te communiceren dat Gods liefde Hier is.

de hoogste test van goedheid in niet in de grotere, maar in de kleinere incidenten van ons karakter en onze praktijk; niet wat we zijn wanneer we in het zoeklicht van publieke toetsing staan, maar wanneer we het vuurlicht flikkeren van onze huizen bereiken; niet wat we zijn als een klaroenroep door de lucht gaat en ons oproept om te vechten voor leven en vrijheid, maar onze houding als we opgeroepen worden om wacht te houden in de grijze ochtend, als het wachtvuur laag brandt. Het is onmogelijk om ons beste te zijn op het allerhoogste moment als het karakter wordt aangetast en opgegeten door dagelijkse inconsistentie, ontrouw en belegerende zonde. – F. B. Meyer in Our Daily Walk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.