Zmiana przebiegu Stwardnienia Rozsianego (SM) po udarze mózgu: nadmierna aktywność choroby u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym po zawale mózgu (P1.122)

Streszczenie cel, kontekst i metody: współistnienie stwardnienia rozsianego (MS) i udaru niedokrwiennego jest rzadkie, a zaostrzenie choroby długotrwałego stwardnienia rozsianego po udarze mózgu nie zostało…