blog o matematyce i Edukacji Specjalnej

wprowadzając nową koncepcję matematyczną, zacznij od zakotwiczenia zrozumienia uczniów w konkretnej reprezentacji, zanim przejdziesz do półbetalicznej, a następnie abstrakcyjnej reprezentacji pojęcia .

Beton – – – > półbeton –> streszczenie

na przykład, powiedzmy, że po raz pierwszy uczysz mnożenia. Zamiast zaczynać od pokazywania uczniom tabel czasów, będziesz chciał rozwinąć ich zrozumienie, że mnożenie jest powtarzanym dodawaniem. Zacznij od konkretnego etapu:

konkretna Reprezentacja 3 x 3

niech uczniowie manipulują licznikami, przyciskami lub innymi obiektami, tworząc tablicę. Tablica to po prostu układ obiektów w wiersze i kolumny.

betonowa Reprezentacja 3 x 3 betonowa Reprezentacja 3 x 3

ta tablica ma 3 kolumny i 3 wiersze, ilustrujące mnożenie 3 x 3. Uczniowie mogą policzyć całkowitą liczbę liczników, aby uzyskać odpowiedź ” 9.”

gdy uczniowie w pełni zrozumieją, jak tworzyć tablice z liczników, przejdź do etapu półbetonowego:

PÓŁBETONOWA Reprezentacja 3 X 3

na tym etapie uczniowie odchodzą od używania konkretnych obiektów, którymi mogą manipulować, takich jak liczniki.

półbetonowa Reprezentacja 3 x 3 półbetonowa Reprezentacja 3 x 3

zamiast tego reprezentują te obiekty na papierze, rysując tablicę za pomocą okręgów, znaków liczbowych, gwiazd itp. Tutaj można zacząć wprowadzać więcej języka matematycznego („mnożymy trzy razy trzy…”) i pokazać, jak tablica jest reprezentowana przez równanie 3 x 3 = 9.

wreszcie, gdy uczniowie zademonstrują mistrzowskie rysowanie tablic, są gotowi do etapu abstrakcji:

abstrakcyjna Reprezentacja 3 X 3

kiedy uczniowie mogą rysować tablice, aby pokazać swoje zrozumienie mnożenia, nadszedł czas, aby odebrać to wsparcie. Na etapie abstrakcji uczniowie mają do czynienia wyłącznie z liczbami.

 abstrakcyjna Reprezentacja 3 x 3 abstrakcyjna Reprezentacja 3 x 3

liczby są abstrakcyjne, ponieważ są tylko zwisającymi liniami, które nic nie znaczą, dopóki nie zostaną dołączone do kwoty. To właśnie na tym etapie uczniowie zaczynają zapamiętywać swoje tabele czasów i zapisywać 3 x 3 jako równanie („3 x 3 = 9”) bez użycia liczników lub innych manipulacji.

czas potrzebny uczniowi lub dziecku na przejście z jednego etapu do następnego jest różny. Niektóre dziecko zajmie kilka dni, niektóre mogą potrzebować kilku tygodni. Kluczem jest danie uczniom czasu na zinternalizowanie koncepcji na każdym etapie przed przejściem do następnego.

aby podsumować postęp przy wprowadzaniu nowego pojęcia matematycznego:

  • Beton: za pomocą obiektów fizycznych uczniowie mogą manipulować
  • PÓŁBETON: wykonanie rysunku lub innej wizualnej reprezentacji manipulatorów bez fizycznego trzymania ich
  • streszczenie: używanie wyłącznie liczb bez użycia manipulatorów lub rysunków do rozwiązania problemu

zastanów się, jak możesz użyć tego postępu podczas nauczania odejmowania, dodawania ułamków o podobnych mianownikach lub porównywania dziesiętnych z dziesiątymi. Jak przeszliście od betonu do półbetonu, a następnie abstrakcji z własnymi uczniami?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.