co stanowi naruszenie oznaczonych pasów ruchu?

suhrelaw / wrzesień 11, 2017/OVI Defense

wielu naszych klientów zostaje początkowo zatrzymanych za ” naruszenie oznaczonych pasów.”To jest to, co policjant używa jako „prawdopodobnej przyczyny” do wszczęcia dochodzenia w sprawie jazdy pod wpływem lub OVI. Ale czym dokładnie jest naruszenie oznaczonych pasów ruchu? A kiedy policjanci posuną się za daleko? Co się stanie, jeśli nie przekroczysz granicy? Wszystkie te pytania są ważne, że szósty Okręgowy Sąd Apelacyjny odpowiedział niedawno w stan v. Huffman opinii.

prawo: co to jest naruszenie oznaczonych pasów ruchu zgodnie z poprawionym kodeksem?

4511.33 Jazda po oznaczonych pasach.
(a) w przypadku, gdy jakakolwiek jezdnia została podzielona na dwa lub więcej wyraźnie oznakowanych pasów ruchu lub wszędzie tam, gdzie w ramach przedsiębiorstw komunalnych ruch zgodnie z prawem porusza się w dwóch lub więcej zasadniczo ciągłych liniach w tym samym kierunku, stosuje się następujące zasady:

(1) pojazd lub wózek bezdrożowy powinien być napędzany, w miarę możliwości, w całości na jednym pasie lub linii ruchu i nie może być przemieszczany z takiego pasa lub linii, dopóki kierowca nie upewni się po raz pierwszy, że taki ruch może być wykonany z zachowaniem bezpieczeństwa.

(2) na jezdni, która jest podzielona na trzy pasy ruchu i zapewnia dwukierunkowy ruch, pojazd lub wózek bezdrożowy nie może być prowadzony na środkowym pasie ruchu, z wyjątkiem wyprzedzania i mijania innego pojazdu lub wózka bezdrożowego, gdzie jezdnia jest wyraźnie widoczna i taki Środkowy pas ruchu jest wolny od ruchu w bezpiecznej odległości, lub gdy przygotowuje się do skręcenia w lewo, lub gdy taki Środkowy pas ruchu jest w czasie przydzielany wyłącznie do ruchu poruszającego się w kierunku, w którym porusza się pojazd lub wózek bezdrożowy i jest umieszczony z znakami informującymi o takim przydziale.

(3) urzędowe znaki mogą być ustawione kierując określony ruch do korzystania z wyznaczonego pasa ruchu lub wyznaczając te pasy ruchu, które mają być używane przez ruch poruszający się w określonym kierunku, niezależnie od środka jezdni, lub ograniczając korzystanie z określonego pasa tylko do autobusów w określonych godzinach lub we wszystkich godzinach, a kierowcy pojazdów i wózków bezdrożowych muszą przestrzegać wskazówek takich znaków.

(4) można instalować urzędowe urządzenia kontroli ruchu, zakazujące zmiany pasów ruchu na odcinkach jezdni, a kierowcy pojazdów muszą przestrzegać wskazówek każdego takiego urządzenia.

(B) o ile nie przewidziano inaczej w tym dziale, ktokolwiek narusza tę sekcję, jest winny drobnego wykroczenia. Jeżeli w ciągu roku od popełnienia przestępstwa sprawca został wcześniej skazany lub przyznał się do popełnienia jednego przestępstwa lub wykroczenia drogowego, ktokolwiek narusza ten rozdział, jest winny wykroczenia Czwartego stopnia. Jeśli w ciągu jednego roku od popełnienia przestępstwa, sprawca został wcześniej skazany za dwa lub więcej wyroków o wykroczeniach drogowych lub drogowych, kto narusza tę sekcję, jest winny wykroczenia trzeciego stopnia.

to wydaje się mylące, prawda? Bo tak jest. Co się stanie, jeśli dotkniesz linii? Co się stanie, jeśli będziesz jeździł na linii? Czy stanowi to naruszenie oznaczonych pasów ruchu? Stan przeciwko Huffman odpowiedział na te pytania. A odpowiedzi są dobre dla obrony.

kiedy dochodzi do naruszenia oznaczonych pasów ruchu?

według Huffmana kierowca musi całkowicie przekroczyć linię środkową lub linię mgły, aby popełnić naruszenie oznaczonego pasa ruchu. Dotykanie, uderzanie, Jazda lub skręcanie na swoim pasie nie oznacza naruszenia oznaczonych pasów ruchu. I dlatego nie może być prawdopodobnym powodem zatrzymania pojazdu przez funkcjonariusza aresztującego. Większość radiowozów ma kamery na desce rozdzielczej. Zwykle odpowiada to, czy doszło do naruszenia. Ogólnie rzecz biorąc, kamera zaczyna nagrywać 30 sekund przed włączeniem świateł przez policję. Zazwyczaj jest to wystarczająco dużo czasu, aby uchwycić domniemane naruszenie. Jeśli film pokazuje naruszenie, nie ma wiele do argumentowania w tej sprawie. Jeśli jednak film nie pokazuje, że pojazd całkowicie przekroczył linię, obrońca ma podstawy do zakwestionowania zatrzymania.

w ciągu ostatnich 2 miesięcy adwokat Jaime Glinka zatrzymał 2 klientów za naruszenie „oznaczonych pasów”, które było wątpliwe. Oba przypadki zostały zredukowane po wniosku o umorzenie sprawy.

jeśli zostałeś zatrzymany za naruszenie oznaczonych pasów ruchu, a następnie oskarżony o OVI, ważne jest, aby zatrudnić adwokata, który jest w stanie wyartykułować prawo i obronić Twoją sprawę. Skontaktuj się z adwokatami w Suhre and Associates, z przyjemnością omówią Twoją sprawę i opcje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.