Księżyc w dziesiątym domu

Ostatnia aktualizacja:11/04/2020 o 12: 19

Księżyc w dziesiątym domu łączy się z energiami Koziorożca i jego władcy Saturna. Dziesiąty dom odzwierciedla ciężką pracę, wytrwałość (w tym niepowodzeń), a ambicje Koziorożca i jego władcy Saturna. Energia Koziorożca jest skierowana na ciężką i wytrwałą pracę (nadążanie za wyzwaniami po wielu porażkach) w celu osiągnięcia wielkich osiągnięć, prestiżu, autorytetu i sukcesu w karierze lub przedsięwzięciach.

dziesiąty Dom odnosi się do (pod względem znaczenia) słońca, Merkurego i Saturna. Słońce oznacza sławę, uznanie, postacie ojca i autorytet. Merkury oznacza zdolności przedsiębiorcze i nagrody za ciężką pracę. Saturn jest naturalnym władcą x domeny astrologicznej i znakiem zodiaku Koziorożec, który oznacza również owoce karmy, ciężkiej pracy, najwyższych pozycji i systemów hierarchicznych.

Przeczytaj więcej o Księżycu i dziesiątym domu w astrologii .

ważne jest, aby pamiętać, że pozytywne rozmieszczenie słońca, Merkurego, Saturna i 10.władcy domu niosą ważną rolę w wzmacnianiu korzystnych efektów lub ratowaniu przed negatywnymi skutkami Księżyca w 10. domu. Dodatkowo, o większości wyników decyduje również znak zodiaku, w którym Księżyc przebywa w dziesiątym domu.

ważne jest również rozważenie stanu Księżyca w rozważanym domu. Woskowanie lub Pełnia księżyca Promuje korzystne wyniki, podczas gdy słabnący lub ciemny księżyc służy niekorzystnych wyników.

wyniki Księżyca w 10 domu

Księżyc w 10 domu nie ma siły kierunkowej, ponieważ jest w przeciwieństwie do domu, w którym zyskuje siłę kierunkową. W związku z tym, aby Księżyc dawał wyjątkowo dobre wyniki w 10 domu, powinien być woskowany, pełny i / lub dobrze umieszczony i korzystnie wpływany przez inne planety na wykresie urodzenia.

w rzeczywistości, ponieważ Moon ma w tym domu siłę kierunkową, antives muszą włożyć duży wysiłek, aby odnieść sukces. Dzieje się tak dlatego, że Księżyc bez pędu ma tendencję do zapewnienia dużego oporu w ruchu.

opór przejawia się w postaci ciężkich obowiązków, które albo zatrzymują antive, albo przywołują tehm na wyższy poziom, uzależniając się od godności i siły Moona w tym domu.

tacy tubylcy często współpracują z najwyższymi urzędnikami lub autorytatywnymi ludźmi, którzy mają tendencję do spowolnienia procesu tych tubylców dzięki tej kombinacji. Powody mogą się różnić od zazdrości do nadmiernego przywiązania.

to ironiczne, że jednocześnie władze zauważają ich oddanie, precyzję i doskonałość we wszystkim, co robią.

ponownie, można go wziąć za błogosławieństwo w przebraniu, aby stać się własnym przewodnikiem, zwłaszcza jeśli Księżyc jest w swoim własnym lub korzystnym znaku.

Hojny & słynny

Księżyc w dziesiątym domu, który jest również najwyższym punktem na niebie, oznacza świecenie w przestrzeni publicznej naturalnymi znaczeniami Księżyca. Oznacza to, że rozważane połączenie wskazuje na stawanie się sławnym i sławnym w społeczeństwie z powodu posiadania wielkich cech hojności, życzliwości, bezwarunkowej miłości, współczucia i przyjaźni.

ponieważ księżyc nie ma siły kierunkowej, oznacza to bierne wpływanie na społeczeństwo w pozytywny sposób. Innymi słowy, oznacza to, że ludzie z tą kombinacją nie mają ochoty prowadzić ludzi bezpośrednio. Zamiast tego, inni są naturalnie przyciągani do tych uroczych tubylców dzięki tej kombinacji i automatycznie okazują im podziw i szacunek.

oprócz tego, pod względem związku Bhavat Bhavam, dziesiąty dom od dziesiątego domu jest siódmym domem równowagi, harmonii i wizerunku publicznego. Stąd te domy są ze sobą ściśle powiązane w odniesieniu do statusu społecznego i pozytywnego położenia księżyca w 10 domu promuje spokojny i harmonijny charakter, który maluje piękny publiczny obraz siebie.

optymalne wyniki są wskazane, gdy Księżyc jest woskowanie, pełni, i / lub w korzystnym znaku (własne lub egzaltacji). Co więcej, korzystne umiejscowienie 10-go Lorda domu w znacznym stopniu wzmacnia korzystne wyniki.

alternatywnie, słabnący, ciemny i źle umieszczony Księżyc i 10. lord zmniejszają korzystne wyniki tego położenia do określonego stopnia w zależności od poziomu obrażeń Księżyca.

Elita społeczna

dziesiąty Dom symbolizuje piramidopodobne struktury hierarchiczne, a korzystne położenie silnego Księżyca w rozważanym domu sprzyja osiągnięciu wysokiego statusu społecznego na szczycie piramidy do tego stopnia, że staje się inspirującą elitą społeczną.

sama ta kombinacja niekoniecznie oznacza bycie najbogatszą lub najbardziej wpływową osobą na świecie, ale raczej bycie na szczycie w lokalnym społeczeństwie lub biznesie w wybranej dziedzinie działalności.

Moon reprezentuje umysł, który sprawia, że człowiek jest bardzo ambitny i podświadomie pragnie najwyższej pozycji i społecznego uznania i motywuje do robienia wszystkiego, aby to osiągnąć.

zamiłowanie do pobożnych czynów

Księżyc w dziesiątym domu jest pełen chwały i symbolizuje wykonywanie różnych pobożnych i hojnych czynów dla dobra społeczeństwa. Co więcej, wskazuje to na bycie podziwianym, wspieranym i szanowanym przez społeczeństwo.

alternatywnie, jeśli księżyc słabnie, jest ciemny, aspirowany przez niekorzystne planety i / lub osłabiony w 10 domu, oznacza to chodzenie po niemoralnej ścieżce i wykonywanie grzesznych czynów. Stwarza to również różne przeszkody na ścieżkach życia i odrzucenie ze strony ludzi z powodu ciemnych motywów i złych czynów wobec społeczeństwa.

oddany & pracowity

Moon in the 10th house wskazuje na poświęcenie się ciężkiej pracy z dotykiem miłości i doskonałości. Daje to wysoki poziom sukcesu w przedsięwzięciach i promuje zdobycie sławy w wybranej dziedzinie działalności, która jest zwykle związana z Księżycem (np. Rolnictwo, leczenie, przedszkole, nieruchomości, zakwaterowanie, przemysł spożywczy, Przemysł morski, przemysł odzieżowy, produkty dla kobiet).

Księżyc w dziesiątym domu rzuca bezpośredni aspekt na czwarty dom, który symbolizuje fundament, troskę, spokój ducha i nieruchomości. W związku z tym Moon in the 10th house lubi ustanawiać silne fundamenty wspierające całe społeczeństwo. Przykładowo, wynalezienie związków leczniczych, systemów poprawy sprawności publicznych struktur społecznych, a nawet wynalazków technologicznych pomagających w organizowaniu codziennych zadań ludzi.

świetnym przykładem jest Bill Gates, założyciel produktów Microsoftu, który ma Moon w 10th i exalted Mercury (intelligence, networks, analytics) we własnym znaku Virgo, którego połączenie dało początek wyjątkowo wysokim osiągnięciom w dziedzinie sieci i technologii.

potężny Raj Yoga

jeśli Księżyc jest w swoim znaku Raka, staje się 10.panem w 10. domu, który tworzy potężną raj Yogę, ponieważ wzmacnia najsilniejszy dom na wykresie narodzin, przynosząc wszystkie pozytywne znaczenia 10. domu na pierwszy plan i wzmacniając je w dużym stopniu, co jest bezpośrednim wynikiem poświęcenia się wypełnianiu karmy lub obowiązku własnej duszy.

w wyniku tej potężnej kombinacji błogosławi wysokimi osiągnięciami, prestiżem, sławą, honorem i bogactwem. Wskazuje ono także na pomyślne wypełnienie czyjejś karmy lub obowiązku w świecie który również błogosławi boską przyszłością i pięknym przeznaczeniem duszy.

Matka

Księżyc w dziesiątym domu wskazuje na ambitną, dominującą, pracowitą, inteligentną, życzliwą, hojną i społecznie renomowaną matkę. Dobrze umieszczony Księżyc w rozważanym domu wskazuje, że matka rodzimego jest postacią motywacyjną, która jest pomocna w realizacji ambicji w życiu.

Klasyczna interpretacja

Sutry Bhrigu

według Bhrigu Sutra, tubylcy z tą kombinacją są wysoko osiągnięciami i dobrze uznani przez swoje społeczeństwo.

to dlatego, że dziesiąty dom oznacza działania, karmę & obowiązki, zawód, karierę, przedsiębiorczość, wysokie osiągnięcia itp.

z Księżycem w tym domu, tacy tubylcy mają nastawienie do podejmowania działań, aby odnieść sukces osiągnąć wielkie wyżyny w życiu. Odtąd są naturalnie motywowani do działania i podążania za swoimi marzeniami.

ponieważ księżyc w dziesiątym domu również rzuca bezpośredni aspekt na czwarty dom, zapewnia tubylcom wielkie możliwości uczenia się i zdolności umysłowe.

jeśli pan dziesiątego domu jest również dobrze sytuowany, oznacza to, że rdzenny ma cnotliwe cechy i lubi czynić sprawiedliwe czyny w społeczeństwie.

jeśli jednak Księżyc w dziesiątym domu jest słaby i związany z naturalnym malefikiem, wskazuje to, że tacy tubylcy są skłonni do nieetycznych przyjemności i niemoralnych czynów.

powoduje to utratę godności, uznania i sławy, co przyciąga wszelkiego rodzaju przeszkody na ich drodze życiowej.

Brihat Jataka

w tym klasycznym źródle wspomniano, że tacy tubylcy są perfekcjonistami i przykładają dużą wagę do szczegółów, co pozwala im zwiększyć efektywność i osiągnąć wielkie osiągnięcia w swoich przedsięwzięciach.

oprócz tego, ich perfekcjonizm jest wspierany przez ich siłę umysłową i intelekt, który dodatkowo wspiera osiąganie sukcesów i dobrobytu.

w Phaladeepika i Chamatkara Chintamani wspomniane są te same / podobne pomyślne rezultaty, co w sutrach Bhrigu.

Saravali

w tym klasycznym źródle stwierdza się, że tacy tubylcy są uczestnikami akcji. Są bardzo ambitni, zmotywowani i oddani swojej działalności, co zwiększa ich szanse na osiągnięcie wysokiego sukcesu i bogactwa.

poza tym, mimo że są one zabezpieczone finansowo, są również bardzo charytatywne.

to dlatego, że Księżyc jest wspierającą, łagodną, bezwarunkowo kochającą planetą, która uwielbia pielęgnować innych. Stąd, z Księżycem w 10. domu akcji, Ci tubylcy są skłonni do pielęgnowania społeczeństwa poprzez organizacje charytatywne.

chociaż negatywne wyniki są ledwo wymienione w większości klasycznych źródeł, ważne jest, aby pamiętać, że słabnący, ciemny lub źle aspekowany Księżyc powoduje niekorzystne skutki, które skutkują niekorzystnymi wynikami.

Odkryj Księżyc w różnych znakach zodiaku, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki.

Czy wiesz, że wspomniane efekty pojawiają się w określonych okresach?

 • konkretne okresy, Kiedy wyniki Planet manifestują się w pełni
 • dostojności planet z pięciokrotną tabelą
 • szczegółowa analiza Planet głównych i podokresów dziesiątek lat do przodu
 • Miesięczna analiza 5 następnych lat
 • specjalna analiza Panchang lub Sun-Moon Yoga
 • Twoja Nakshatra i pada interpretacja
 • wszystkie wykresy wydzielone
 • matematyczne mocne strony planetarne
 • specjalne interpretacje lal kitab
 • wiele ogólnych szczegółowych prognoz
 • szczęśliwe kamienie szlachetne
 • i wiele więcej w ponad 200-stronicowy raport.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.