Michael Gross Nabs z WeWork $ 28 Million Brentwood Estate

Typranks

silny zakup poufnych informacji może wskazywać na dno w tych 2 akcjach

każdy inwestor wie, że droga do zysków polega na kupowaniu niskich i sprzedawaniu wysokich. To podstawowe przykazanie każdego systemu handlu gospodarczego. Sztuczka polega jednak na rozpoznaniu, kiedy zapasy są wystarczająco niskie, aby je kupić. Najlepszym momentem na zakup jest, gdy akcje trafiają na dno; to zmaksymalizuje zwroty, gdy cena akcji zacznie ponownie rosnąć. Istnieje wiele możliwych wskazówek, które inwestorzy mogą wykorzystać, aby znaleźć dno cenowe; dziś przyjrzymy się trendom w zakupach wewnętrznych. Wtajemniczeni-urzędnicy korporacyjni, członkowie zarządu i inni „wiedzą” – nie tylko zarządzają firmami, znają szczegóły. Zgodnie z prawem nie powinni handlować tą wiedzą ani rażąco nią handlować, a zasady ujawniania informacji przez rządowe organy regulacyjne pomagają zachować uczciwość wtajemniczonych. Ich uczciwe transakcje giełdowe mogą być jednak bardzo pouczające. Są to ludzie z najgłębszą wiedzą o poszczególnych stadach. Tak więc, kiedy kupują lub sprzedają, zwłaszcza luzem, weź pod uwagę. W tym przypadku skorzystaliśmy z narzędzia Hot Stock firmy Tipranks Insiders, aby znaleźć dwie akcje, których cena ostatnio spadła – a spadek ten zbiegł się w czasie z pewnymi transakcjami poufnymi typu „informative buy”. Przyjrzyjmy się bliżej. Intercept Pharma (ICPT) zaczniemy w sektorze farmaceutycznym, z firmą Intercept, specjalistą w leczeniu przewlekłych chorób wątroby. Intercept Pharma pracuje nad opracowaniem leczenia kilku przewlekłych i poważnych chorób wątroby, w tym pierwotnego żółciowego zapalenia dróg żółciowych (PBC) i bezalkoholowego stłuszczonego zapalenia wątroby (NASH). Główny związek firmy, kwas obetycholowy (Oca), został opracowany jako analog kwasu żółciowego CDCA i może odgrywać rolę w leczeniu chorób wątroby za pośrednictwem szlaku receptora FXR. OCA, zwany także Ocaliva, otrzymał zatwierdzenie przez Amerykańską FDA i w Europie do stosowania w leczeniu PBC. W ostatnich miesiącach firma Intercept odnotowała istotne zmiany. Po pierwsze, firma doświadczyła churn w wyższej kadry kierowniczej. Ze skutkiem od 1 stycznia, dyrektor operacyjny firmy Jerome Durso awansował na stanowisko dyrektora generalnego, a na początku tego miesiąca CFO Sandip Kapadia ogłosił, że ustąpi 26 marca. Jego stanowisko zostanie obsadzone na zasadzie działania przez Rocco Venezia jako środek tymczasowy. Po stronie biznesowej spółka pod koniec lutego podała wyniki 4Q20. Wydawnictwo wykazało znaczny wzrost światowej sprzedaży OCA. Sprzedaż netto w czwartym kwartale wyniosła 83,3 mln USD, co oznacza wzrost o 18% rok do roku, a sprzedaż w całym roku wzrosła o 25% r / r, osiągając 312,7 mln USD. Firma dała wytyczne w kierunku $ 325 mln do $355 mln dla 2021 sprzedaży netto OCA. Z drugiej strony, strata netto EPS w czwartym kwartale była gorsza niż oczekiwano i wyniosła 1,58 USD w porównaniu z prognozowaną stratą w wysokości 1,47 USD. I chociaż sprzedaż OCA wzrosła w stosunku do ubiegłego roku, przychody kwartalne również były poniżej oczekiwań. Po zwolnieniu zarobków akcje spadły o 19%. Ta strata była na szczycie trudnego 9 miesięcy do przechwycenia. Zapasy spadły o ~ 74% w tym okresie. Bieg strat rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy FDA odrzuciła wniosek o zatwierdzenie OCA w leczeniu zwłóknienia wątroby związanego z Nashem. OCA jest obecnie w trakcie szeroko zakrojonej fazy 3 próbnej dla tego warunku, aby poprzeć nowe wnioski o zatwierdzenie do końca tego roku. Nie ma obecnie leków na leczenie Nasha i jego powikłań, a Intercept przewiduje, że rynek może osiągnąć 5 miliardów dolarów rocznej sprzedaży. Zwracając się do insider trading, widzimy, że Srinivas Akkaraju, z zarządu, kupił 237,000 akcji ICPT w trzech transzach między marcem 10 i marcem 12. Całkowity koszt wyniósł 5,02 miliona dolarów, a udziały Akkarju w firmie są teraz warte 13,95 miliona dolarów. Patrząc w przyszłość, Liana Moussatos Wedbush pozostaje ostrożnym optymistą. 5-gwiazdkowy analityk ocenia ICPT na lepsze (tj. Kupna), a jej docelowa Cena 88 USD oznacza imponujący wzrost o 331% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć osiągnięcia Moussatosa, kliknij tutaj) ” wprowadzamy wiele poprawek do naszego modelu. Zarząd planuje ponowne przedłożenie OCA/NASH NDA do FDA przez YE: 21. W związku z tym przesunęliśmy naszą amerykańską datę premiery OCA/Nash z 15.07.2022 R.do 15.02.2023 r., aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na spełnienie wymagań FDA i przygotowania komercyjne. Zmniejszyliśmy naszą szacowaną populację PBC, którą można leczyć, z około 34 tys.do 32 tys., ze względu na wpływ potencjalnych zmian etykiety OCA/PBC u pacjentów osiągających najbardziej zaawansowane stadium PBC”, zauważył Moussatos. Moussatos jest tutaj byczym outlierem; Korpus analityków Wall Street jest wyraźnie podzielony na te akcje, co pokazuje podział 14 ostatnich recenzji. Należą do nich 6 kupuje, 7 posiada, I 1 sprzedać, co consensus rating umiarkowany kupić. Akcje są wyceniane na 20,40 USD, a średnia cena docelowa 43,33 USD sugeruje wzrost o 112% z tego poziomu. (Patrz Analiza giełdowa ICPT na TipRanks) Kinsale Capital Group (KNSL) zmiana biegów, przejdziemy do branży ubezpieczeniowej, gdzie Kinsale Capital jest dostawcą nadwyżek I nadwyżek linii produktów ubezpieczeniowych. Są to polisy, które klienci podejmują w celu ochrony przed „nadmiernym” ryzykiem Lub ryzykiem, które są zbyt wysokie dla ich zwykłego towarzystwa ubezpieczeniowego. Kinsale koncentruje się wyłącznie na tych produktach ubezpieczeniowych wysokiego ryzyka i utrzymuje kontrolę zarówno nad swoimi roszczeniami, jak i procesami ubezpieczeniowymi. Kinsale odnotował znaczący wzrost zarówno przychodów, jak i zysków w ciągu ostatniego roku. W pierwszej linii przychody w 4Q20 wzrosły o 51% do 139,33 mln USD, A EPS, w wysokości 1,65 USD na akcję w oparciu o 38,2 mln USD dochodu netto, wzrósł o 109% w porównaniu z poprzednim rokiem. Przez cały rok przychody Kinsale osiągnęły 459,88 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 45% rok do roku. Pełny rok EPS wzrósł z 2,86 USD w 2019 r. do 3,87 USD w 2020 r., co oznacza wzrost r / r o 35%. Wzrost przychodów i przychodów był spowodowany wzrostem we wszystkich głównych segmentach działalności firmy. Zarówno w ciągu kwartału, jak i całego roku Kinsale odnotował znaczny wzrost składek przypisanych brutto, przychodów z inwestycji netto, dochodów z tytułu ubezpieczeń i zwrotu z kapitału własnego. Firma zakończyła 2020 r. z 1,3 mld USD w gotówce i zainwestowanymi aktywami, co oznacza wzrost o 44% w stosunku do grudnia 2019 r. Pomimo dobrych wyników, akcje KNSL spadły w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Akcje osiągnęły szczyt w połowie grudnia i od tego czasu straciły 35%. Spadek cen akcji nie zniechęcił Stevena Bensingera z Zarządu Spółki do zwiększenia udziałów. 10 marca bensinger kupił dwie transze akcji o łącznej wartości 3500 akcji, płacąc 607 000 dolarów. To przynosi jego pełny udział w firmie do ponad 30 000 akcji, wycenianych na ponad 5,3 miliona dolarów. Wall Street lubi tę firmę ubezpieczeniową, a Casey Alexander, osłaniając firmę Compass Point, przedstawia solidną sprawę byka. „Nadal uważamy, że podstawowy obraz fundamentalny pozostaje pozytywny dla KNSL. E& S wzrost składek utrzymuje się na wysokim poziomie (46% R / R), A gwarantowanie jest bardzo opłacalne, co prowadzi do wiodącego w branży wskaźnika łącznego… KNSL twierdzi również, że technologia umożliwia przewagę kosztową nad rówieśnikami, co powinno prowadzić do dodatkowej redundancji rezerw. KNSL robi pewne postępy w przestrzeni insuretech, chociaż porusza się ostrożnie, gdy rozwija się ten nowy paradygmat”, wyraził opinię Alexander. Alexander ocenia akcje za kupno i stawia cel cenowy w wysokości 225 USD, który wskazuje na 39% wzrost w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Alexandra, kliknij tutaj) solidne wyniki w tradycyjnym sektorze finansowym, takim jak ubezpieczenia, zawsze będą miały kciuki na Wall Street, więc nie jest zaskakujące, że silna ocena konsensusu Kup tutaj jest jednomyślna, oparta na 3 ostatnich recenzjach. Średnia cena akcji wynosi 235 USD, co daje potencjał wzrostu o 45% w stosunku do aktualnej ceny akcji wynoszącej 161,94 USD. Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź Tipranks ’ Best stock to Buy, nowo uruchomione narzędzie, które łączy wszystkie informacje o akcjach TipRanks. Disclaimer: Opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami wyróżnionych analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest, aby wykonać własną analizę przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.