Moon Sextile Pluto

Astrologia jest praktyką określania cech charakteru danej osoby i możliwych wydarzeń życiowych poprzez analizę miejsc na planetach w ich wykresie urodzeniowym, a także aspektów, które tworzą.

aspekty to relacje, które planety tworzą między sobą podczas ich ruchu na niebie.

na wykresie urodzeniowym aspekty reprezentują relacje między pozycjami planet w momencie narodzin osoby.

aspekty są bardzo ważne dla kształtowania cech danej osoby, a także dla sygnalizowania ważnych wydarzeń w jej życiu, zwłaszcza jeśli są dokładne.

aspekt płciowy

aspekt płciowy jest dobrym aspektem o harmonijnej naturze. Ten aspekt powstaje pomiędzy dwiema planetami oddalonymi od siebie o 60°. Tolerowane odchylenie wynosi około + / – 5°.

aspekt seksualny pozwala planetom związanym z tym aspektem w pełni wyrazić swoją najlepszą naturę i energię. Umożliwia również współpracę pomiędzy energiami tych planet. Ze względu na jego korzystny charakter astrologowie uważają ten aspekt za podobny do Trine.

Sekstylia tworzą się między znakami komplementarnych elementów, takich jak ogień i powietrze, woda i ziemia. Ten aspekt działa w sposób, który pozwala planecie zademonstrować swój pełny potencjał, a także umożliwia planetom współtworzenie, a człowiek może uzyskać to, co najlepsze z obu planet i ich efektów.

ten aspekt jest odpowiedzialny za talenty i umiejętności osoby. Talenty te są zwykle związane z obszarami rządzonymi przez znaki lub domy, w których znajdują się te planety.

rzeczą, która nie jest tak dobra w aspekcie seksualnym, jest to, że czasami może zapewnić osobie wiele wyborów i możliwości, co sprawia, że osoba traci ambicję i wolę podejmowania działań i podążania za swoimi pragnieniami.

zaczynają myśleć, że pojawi się kolejna okazja, jeśli stracą poprzednią, a to może prowadzić do lenistwa i skłonności do zwlekania i marnowania czasu.

ludzie z dużą ilością seksu i ogólnie dobrymi aspektami między planetami często marnują swój potencjał, ponieważ nie muszą podejmować wielu działań, aby uzyskać to, czego potrzebują i pragną.

przechodzenie aspektów seksualnych często przynosi nowe możliwości i szanse rozwoju umiejętności i talentów.

takie przejścia często mogą wskazywać na pojawiające się w życiu osoby osoby, które mogą pomóc im w realizacji ich pragnień lub rozwinąć i wykorzystać ich talenty.

Księżyc – podstawowe cechy

Księżyc jest naturalnym satelitą planety Ziemia, która stale krąży wokół naszej planety. Księżyc jest piątym naturalnym satelitą w naszym Układzie Słonecznym. Jest to drugie najjaśniejsze ciało, po słońcu.

istnieją różne pomysły na temat pochodzenia Księżyca, ale ogólnie uważa się, że ma on 4,5 miliarda lat i powstał niedługo po naszej planecie.

Księżyc obraca się wokół Ziemi w taki sposób, że tylko ta sama strona może być widziana z ziemi, podczas gdy druga strona nigdy nie może być widziana z naszej planety.

pierwszymi ludźmi, którzy polecieli na Księżyc byli astronauci z USA w misji wykonanej w 1969 roku. Ostatnia misja miała miejsce w 1972 roku. po tym roku nie odnotowano żadnych ludzkich misji na tym ciele astronomicznym.

Księżyc jest ważny w astrologii i rządzi rak znak. Księżyc symbolizuje instynkt danej osoby i instynktowne reakcje. Księżyc symbolizuje nasze osobiste potrzeby i główne nawyki. Symbolizuje naszą podświadomą treść.

Księżyc reprezentuje również sposób, w jaki człowiek radzi sobie ze swoimi problemami i problemami, z którymi spotyka się na co dzień.

w astrologii Księżyc symbolizuje kobiety, naszą matkę i nasze matczyne instynkty. Planeta ta reprezentuje kobiecą energię i ujawnia, jak bardzo identyfikujemy się z naszą żeńską stroną.

Księżyc w naszym wykresie urodzeniowym pokazuje, jak otwarci i spontaniczni jesteśmy. Symbolizuje pielęgnację i troskę, ujawnia poziom naszych instynktów ochronnych i zdolności do zaspokojenia naszych potrzeb, a także potrzeb tych, na których nam zależy.

ta planeta symbolizuje komfort, a nasz dom i jego pozycja na wykresie urodzeniowym pokazuje, jak wiele komfortu mamy w życiu. Rządzi również kreatywnością i osobistą ekspresją.

Księżyc rządzi intuicją i umiejętnością przewidywania rzeczy. Rządzi naszymi emocjami i nastrojem.

ludzie pod silnym wpływem tej planety są często oskarżani o nastroje, często bez wyjaśnionych powodów.

ta planeta symbolizuje nasze przekonania i uprzedzenia. Rządzi spontanicznymi reakcjami i instynktownymi czynnościami. Księżyc rządzi naszą przeszłością i wspomnieniami i może być odpowiedzialny za trzymanie się przeszłości i bólu, którego doświadczyliśmy.

Księżyc ma najsilniejszy wpływ na ludzi z widocznym Księżycem w ich wykresie urodzeniowym, Zwykle tych z Księżycem jako ich władcą (ich słońca i / lub wznoszenia), lub mają Księżyc umieszczony pod kątem w wykresie urodzeniowym.

ludzie pod wpływem księżyca są często bardzo emocjonalni, wychowujący, przystosowujący się i chroniący innych. Ci ludzie są często podatni na wahania nastroju i irracjonalne reakcje.

dom, w którym Księżyc jest umieszczony na naszym wykresie urodzeniowym i obszary, w których rządzi, zwykle opisują, gdzie osoba czuje się najbardziej komfortowo i zrelaksowana.

Pluton – podstawowe cechy

od 2006 roku Pluton jest oficjalnie planetą karłowatą, ponieważ brakuje mu niektórych podstawowych cech prawdziwej planety. Ta planeta jest bardzo ważna w zachodniej astrologii.

jest symbolem naszej duszy, transformacji i regeneracji, śmierci i odrodzenia. Ważne postępy i przejścia tej planety lub tej planety mogą zmienić życie człowieka, zwłaszcza tych, którzy mają Plutona jako swoją planetę rządzącą.

energia Plutona jest transformacyjna, ale także gwałtowna, agresywna i destrukcyjna. Przekształca się za pomocą destrukcyjnych metod.

czasami cechy te występują w charakterze osoby o silnych wpływach Plutona. Czasami odnosi się to do wydarzeń o charakterze Plutonicznym, których osoba prawdopodobnie doświadczy za życia.

ludzie pod wpływem Plutona zwykle mają silną intuicję i łatwo odkrywają prawdę o sprawach. Łatwo rozpoznają, kiedy ktoś próbuje ich okłamać lub oszukać w jakiś sposób.

nawet gdy nie szukają prawdy, to w jakiś sposób znajduje drogę, by się im ujawnić.

ci ludzie łatwo odkrywają ukryte prawdy i tajemnice. W jakiś sposób znają prawdę w każdej sytuacji.

dom, w którym Pluton znajduje się na wykresie urodzeniowym, ujawnia obszar życia, w którym osoba najprawdopodobniej spotka się z intensywną i potężną energią, która może w jakiś sposób zmienić jej życie, stworzyć lub zniszczyć coś.

często są to sytuacje poza kontrolą osoby.

Pluton jest często wskaźnikiem poważnych zmian życiowych, które mogą zmienić osobowość lub zewnętrzne okoliczności danej osoby. Po tych zmianach osoba zwykle nie jest taka sama jak wcześniej.

zmiany i wydarzenia, które wywołuje, są zazwyczaj trudne do przejścia i mogą być bardzo dramatyczne i często niepokojące dla osoby.

ta planeta jest często związana z takimi sprawami jak kontrola, manipulacja i dominacja. Pluto może albo sprawić, że osoba przejawi te cechy, albo sprawić, że będzie podatna na manipulację i kontrolę przez innych.

Pluto często wskazuje zdarzenia, które spowodują, że osoba zmieni swoje zachowanie lub uwolni się od traktowania w taki sposób. Pluto często pokazuje obszary, w których osoba powinna usunąć jakąś negatywność w swoim zachowaniu lub zły wpływ.

Pluton jest władcą władzy, którą można wyrazić na różne sposoby. Pluton jest również planetą pokoleniową i ma silny wpływ na Wydarzenia społeczne oraz zmiany pokoleniowe i transformacje.

osoby urodzone z plutonem w tym samym znaku skupią się na dokonywaniu zmian w obszarach, w których znajduje się Pluton. Tranzyty Plutona zwykle powodują duże wydarzenia transformacyjne, które całkowicie zmieniają życie człowieka.

sekstyl księżycowy Pluton

ludzie z Sekstylem księżycowym Pluton są intensywnie emocjonalni. Ci ludzie są bardzo wrażliwi, a ich emocje są głębokie.

czują emocje innych ludzi i zwykle tworzą silne więzi emocjonalne z bliskimi im ludźmi, Jak członkowie rodziny i ich partnerzy.

te osoby mogą być łatwo pod wpływem uczuć innych i mogą być podatne na szybkie zmiany nastroju.

mogą wahać się od szczęścia i podniecenia do przygnębionych uczuć i smutku. Mogą absorbować uczucia innych, a ich nieszczęście i negatywność wydają się szybko do nich przylegać. Są łatwo pod wpływem szczęścia i optymizmu innych ludzi.

ludzie z tym aspektem mają osobowość, która często ma magnetyczny wpływ na innych. Mają potężną intuicję i instynkt, których używają jako najważniejszego doradcy w różnych sytuacjach.

ci ludzie mogą być podatni na obsesyjne myśli i emocjonalne przywiązanie do ludzi. Często są zaangażowani w jakiś emocjonalny dramat, w którym grają główną rolę.

kiedy przywiązują się emocjonalnie do kogoś, przywiązanie jest bardzo głębokie, dlatego trudno jest oddzielić się od tej osoby.

przy połączeniu Plutona i Księżyca emocjonalne separacje i emocjonalny ból często mogą być tematem, a osoba musi nauczyć się odłączać od czegoś lub kogoś, kto nie służy już celowi w ich życiu lub stanowi ciężar.

ten aspekt między Plutonem a Księżycem może sprawić, że osoba będzie w stanie manipulować ludźmi. Są bardzo przekonujący i ludzie instynktownie ich słuchają. Interesują się tajemnicami i tajemnicami, a często posiadają zdolności psychiczne.

Astrologia i wiedza ukryta jest dla nich zwykle interesująca.

sekstyl między Plutonem a Księżycem często wskazuje na silną, matczyną postać, która może być podatna na kontrolę i manipulację. Lekcją danej osoby może być nauczenie się, jak szanować tę postać w swoim życiu i akceptować jej autorytet, a nie konfrontować się z nią.

ci ludzie mogą być również bardzo dominujący i wyrażać swoją dominację w swoim bliskim otoczeniu. Niektóre z nich mają zdolność do dominacji innych tylko przy użyciu siły ich woli.

ważne jest, aby ta osoba uświadamiała sobie swoją siłę i kontrolowała chęć użycia jej do manipulowania innymi w jakiś sposób.

ten aspekt tworzy ludzi, którzy są zbyt wrażliwi i łatwo zranić. Strach przed zranieniem powoduje, że ci ludzie budują tarczę, aby się chronić.

mogą być skłonni do rzutowania swoich emocjonalnych oczekiwań na innych i stać się rozczarowani, jeśli nie otrzymają oczekiwanej emocjonalnej odpowiedzi, co z kolei powoduje gniew i konflikty.

muszą nauczyć się akceptować różnice innych ludzi i ich prawo do odpowiedniego reagowania na ich naturę, a nie dostosowywać swoje reakcje do oczekiwań osoby z Plutona.

sekstyl Księżyca tranzyt Plutona

tranzyt Księżyca sekstyl Plutona lub tranzyt Plutona sekstyl Księżyca często ujawnia pewne głębokie emocje z przeszłości, które osoba zakopała w środku.

ten tranzyt może wywołać zdarzenia, w których dana osoba może ujawnić swoje intensywne uczucia do kogoś, lub ktoś może ujawnić mu swoje silne uczucia.

ten tranzyt często wskazuje na usunięcie blokad emocjonalnych w wyniku silnych doświadczeń transformacyjnych.

doświadczenia mogą być trudne do przejścia, ale to oczyści drogę dla osoby, aby doświadczyć nowych rzeczy.

ten tranzyt często może wskazywać na koniec toksycznego związku, który trzymał osobę przez długi czas.Ten tranzyt może w końcu uświadomić osobie, że marnują swój czas i idą dalej ze swoim życiem.

Ezoiczgłoś ogłoszenie

sponsorowane

Ładowanie…

więcej ciekawych artykułów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.