'moralnie prosto'

do redaktora:

artykuł z przeglądu z 9 lipca jest poprawny, wskazując, że Materiały własne harcerzy Ameryki nie zawierają żadnych oświadczeń przeciwko gejom, ale jest jeszcze jeden kluczowy element w ich podręczniku: definicja „moralnie prosto.”Książka radzi:” być osobą o silnym charakterze, prowadzić swoje życie z uczciwością, czystością i Sprawiedliwością. Szanować i bronić praw wszystkich ludzi.”

mój klient James Dale miał wzorowy i bardzo odznaczony rekord jako zwiadowca. Został wydalony tylko dlatego, że jest gejem. Podczas gdy harcerze w Ameryce akceptują dyskryminację, jej przywódcy nie mogą oczekiwać specjalnych przywilejów rządowych lub sponsoringu od szkół publicznych oraz Policji i straży pożarnej.

wielu byłych kibiców skieruje swoje wsparcie do grup takich jak Klub 4-H, Harcerki, chłopcy i dziewczęta z ogniska oraz kluby chłopców i dziewcząt, które nie promują dyskryminacji gejów.

EVAN WOLFSON

Nowy Jork, 11 lipca 2000

pisarz jest starszym prawnikiem, Lambda Legal Defense and Education Fund.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.