Brand Equity Models and Measurement / Insights Association

enkelt uttryckt är ”brand equity” en konstruktion som är utformad för att återspegla det verkliga värdet som ett varumärke har för de produkter och tjänster som det följer med. Att mäta varumärkeskapital anses vara viktigt eftersom varumärken tros vara starka påverkare av kritiska affärsresultat, såsom försäljning och marknadsandel. Till exempel, Inc. Tidningen konstaterar att ”märkesvaror alltid har ett högre pris än så kallade” generiska ”eller”butiksmärken” -även när produkten i sig är en vara som socker. I sådana fall beror det högre priset nästan helt på varumärkets kraft. ”Professor Kevin Keller, Från Dartmouth College, listar följande sju fördelar med varumärkeskapital:

  • produktprestanda;
  • Njut av större lojalitet och vara mindre sårbar för konkurrenskraftiga marknadsföringsåtgärder;
  • kommandot större marginaler och har mer oelastiska svar på prisökningar och elastiska svar på prisminskningar;
  • få större handelssamarbete och stöd;
  • öka marknadskommunikationseffektiviteten;
  • ge licensmöjligheter;
  • Support brand extensions

Brand equity, som de flesta konstruktioner, har definierats och mätt på många sätt. Det förstås ibland ur ett företags materiella finansiella tillgångar. Men ur ett marknadsundersökningsperspektiv ses varumärkeskapital ofta konceptuellt – som ett ramverk för att förstå kraften hos de intellektuella och emotionella föreningar som konsumenterna har med särskilda namngivna produkter och tjänster. I motsats till de absoluta dollarvärderingarna som understryker den direkta budgetplanen; marknadsföringsforskare försöker mäta och förstå varumärkeskapital för strategisk positionering och planering.

modellering & mätning av varumärkeskapital

varumärkeskapital har definierats och mätts av experter från såväl akademiska som vinstdrivande företag. Faktum är att många forskningsbyråer har utvecklat sina egna varumärkesmodeller som genomförs i samarbete med slutanvändarforskare. Som professor Kevin Keller, Från Dartmouth College, konstaterar ” även om detaljerna i olika metoder för att konceptualisera varumärkeskapital skiljer sig åt, tenderar de att dela en gemensam kärna: alla definitioner är vanligtvis antingen implicit eller uttryckligen beroende av varumärkeskunskapsstrukturer i konsumenternas sinnen – individer eller organisationer – som källa eller grund för varumärkeskapital.”

Opinionsforskare definierar och mäter varumärkeskapital i termer av den kunskap konsumenterna har om ett varumärke. För detta ändamål finns många publicerade modeller och mätningar av varumärkeskapital tillgängliga. Diagrammet nedan beskriver flera av dessa konstruktioner. I synnerhet kan mätning av varumärkeskapital bara vara en enda del av ett mer omfattande varumärkesforskningsprogram. På samma sätt kan en organisations varumärkesforskningsprogram bara vara en enda aspekt av det större forsknings-och insiktsprogrammet. Granska Insights Associations andra resurser för en bättre förståelse för hur ett omfattande forsknings-och insiktsprogram passar ihop.

diagram över varumärkeskapital 1

diagram över varumärkeskapital 2

diagram över varumärkeskapital 3

diagram över varumärkeskapital 4

INC. Tidskrift,”Brand Equity”

Keller, Kevin Lane,” mäta Brand Equity ” Kapitel 26, sida 22 på 10/13/10

Ibid., sida 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.