Bruttoreproduktionshastighet

bruttoreproduktionshastigheten (GRR) är det genomsnittliga antalet döttrar som en kvinna skulle ha om hon överlevde alla sina fertila år, vilket är ungefär till 45 års ålder, med förbehåll för åldersspecifik fertilitetshastighet och könsförhållande vid födseln under hela den perioden. Denna hastighet är ett mått på ersättningsfruktbarhet om dödligheten inte finns i ekvationen. Det betraktas ofta som i vilken utsträckning generationen av döttrar ersätter den föregående generationen kvinnor och så vidare och så vidare. Om värdet är lika med ett som indikerar att kvinnor kommer att ersätta sig själva. Om värdet är mer än ett som indikerar att nästa generation kvinnor kommer att överträffa den nuvarande. Om värdet är mindre än ett som indikerar att nästa generation kvinnor kommer att vara mindre talrika än den nuvarande.

bruttoreproduktionshastigheten liknar nettoreproduktionshastigheten (NRR), det genomsnittliga antalet döttrar som en kvinna skulle ha om hon överlevde sin livstid med förbehåll för den åldersspecifika fertilitetsgraden och dödligheten under hela den perioden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.