Flera diagnoser

100506-lager-Barn-brain-pussel-550 250.JPG

Autism är ett komplext spektrum av störningar, och det är inte alls ovanligt att barn med sjukdomen har andra psykiatriska problem: ADHD, tvångssyndrom, ångest och humörsjukdomar, bland andra.

faktum är att 95 procent av dessa barn har minst tre andra psykiatriska störningar och 74 procent har fem eller fler, enligt en studie i Journal of Autism and Developmental Disorders.

mer än 80 procent av barn med autism har ADHD, vilket gör den till den vanligaste samdiagnosen; 61 procent har två eller flera ångeststörningar-särskilt agorafobi — och 56 procent har stor depression.

uppgifterna är baserade på 2 323 barn som sökte psykiatrisk vård på ett stort sjukhus mellan 1991 och 2008. Barnen hänvisades alla till kliniken för känslomässiga eller beteendemässiga svårigheter, och inte för någon specifik störning.

med tanke på deras flera bördor är det inte konstigt att barn med autism har mer problem med att fungera normalt: Enligt studien är de mer benägna att vara i en specialundervisningsklass, att upprepa en betyg och att få en kombination av droger och rådgivning jämfört med kontroller.

att diagnostisera hela spektrumet av dessa barns psykiatriska problem kan göra stor skillnad för deras behandling. Till exempel, de enda två läkemedel som godkänts för autism — risperidon och aripiprazol —behandla irritabilitet och aggression, som är mer benägna att uppstå i ett barn som har flera sjukdomar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.