Kapitel 2-mikroskopisk hår jämförelse

detta kapitel förklarar den invecklade hår jämförelse och dess historia. Först presenteras fallen av australiensiska Colin Ross 1922 och kanadensiska James Driskell 1984 för att exemplifiera misslyckandet med mikroskopiska hårjämförelsebevis. Det har förekommit flera felaktiga övertygelser orsakade, åtminstone delvis, av felaktiga eller överdrivna mikroskopiska hårjämförelser expertutlåtanden. I USA har FBI varit under eld eftersom vittnande agenter har överskattat värdet av hårbevis. I vissa fall har håranalyser som korrekt genomförts och korrekt rapporterats till domstolar och juryer resulterat i domar av oskyldiga svarande. Kapitlet innehåller en genomgång av historien om användningen av hår som bevis och en primer på Egenskaper och klassificering av hår, och avslutas sedan med en diskussion om behovet av fortsatt beroende av lämpligt vägda mikroskopiska håranalysbevis i samband med mitokondriellt DNA (mtDNA) testning för att säkerställa de bästa rättsliga resultaten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.