Månen i 10:e huset

Senast uppdaterad den 11 April 2020 kl 12: 19

Månen i det 10: e huset förenas med Stenbockens energier och dess härskare Saturnus. Tionde huset återspeglar hårt arbete, uthållighet (inkl. Capricorn och dess härskare Saturnus. Stenbockens energier riktas mot att arbeta hårt och ihållande (hålla jämna steg med utmaningar efter många misslyckanden) för att uppnå stora prestationer, prestige, auktoritet och framgång i karriär eller satsningar.

det 10: e huset avser (med betydelse) Sol, kvicksilver och Saturnus. Sun betyder berömmelse, erkännande, fadersfigurer, och auktoritet. Kvicksilver betecknar entreprenörsförmåga och belöningar för hårt arbete. Saturnus är den naturliga härskaren över den 10: e astrologiska domänen och stjärntecknet Stenbocken, vilket också betyder frukt av karma, hårt arbete, toppositioner, och hierarkiska system.

Läs mer om månen och det 10: e huset i astrologi.

det är viktigt att notera att den positiva placeringen av Sun, Mercury, Saturn och 10th house lord har en viktig roll för att förstärka de gynnsamma effekterna eller spara från negativa resultat av Moon i 10th house. Dessutom, majoriteten av resultaten bestäms också av stjärntecknet där månen bor i det 10: e huset.

det är också viktigt att överväga månens tillstånd i det betraktade huset. Vaxning eller fullmåne främjar gynnsamma resultat medan den avtagande eller mörka månen tjänar ogynnsamma resultat.

resultat av månen i 10: e huset

Månen i det 10: e huset har ingen riktningsstyrka som att vara i motsatsen till huset där det får riktningsstyrka. Följaktligen, för att månen ska ge exceptionellt bra resultat i det 10: e huset, bör det vara vaxande, fullt och/eller välplacerat och positivt påverkat av andra planeter i födelsetabellen.

i själva verket, som månen är wihtout riktad styrka i detta hus, antives måste sätta i stor mängd ansträngning för att lyckas. Det beror på att Moon wihtout momentum tenderar att ge mycket motstånd i rörelse.

motståndet manifesterar sig i form av tunga ansvarsområden som antingen stoppar antiven eller evove tehm till nästa nivå, beroende på månens värdighet och styrka i detta hus.

sådana infödda samarbetar ofta med högsta tjänstemän eller auktoritativa personer som tenderar att sakta ner processen för dessa infödda med denna kombination. Skälen kan variera från avund till överfästning.

det är ironiskt att myndigheterna samtidigt märker sin hängivenhet, precision och perfektion i allt de gör.

återigen kan det tas som en välsignelse i förklädnad för att bli egen guide, särskilt om månen är i sitt eget eller gynnsamma tecken.

Generös& berömd

Månen i det 10: e huset, som också är den högsta punkten på himlen, betyder att skina i allmänheten med naturliga betydelser av månen. Det vill säga, den betraktade kombinationen indikerar att bli känd och känd i samhället för att ha stora drag av att vara generös, snäll, villkorslöst kärleksfull, medkännande, och vänlig.

eftersom månen inte har någon riktningsstyrka betyder det passivt att påverka samhället på ett positivt sätt. Med andra ord betyder det att människor med denna kombination inte har någon önskan att leda människor direkt. Snarare än det lockas andra naturligt av dessa charmiga infödingar med denna kombination och visar automatiskt beundran och respekt för dem.

utöver det, när det gäller bhavat Bhavams anslutning, är det 10: e huset från det 10: e huset det 7: e huset för balans, harmoni och offentlig bild. Därför är dessa hus tätt förbundna med varandra när det gäller den sociala statusen och den positiva positioneringen av månen i det 10: e huset främjar fredlig och harmonisk karaktär som målar en vacker offentlig bild av sig själv.

optimala resultat indikeras när månen växer, Full och/eller i gynnsamt tecken (egen eller upphöjning). Dessutom förstärker den gynnsamma placeringen av den 10: e husherren de gynnsamma resultaten i stor utsträckning.

alternativt minskar avtagande, mörk och dåligt placerad måne och 10th lord de fördelaktiga resultaten av denna placering i en viss utsträckning beroende på graden av skada på månen.

Social elit

10th house symboliserar pyramidliknande hierarkiska strukturer och den gynnsamma positioneringen av en stark måne i det betraktade huset främjar att uppnå hög social status på toppen av pyramiden i den utsträckning att bli en inspirerande social elit.

enbart denna kombination betyder inte nödvändigtvis att vara den rikaste eller mest inflytelserika personen i världen utan snarare att vara högst upp i det lokala samhället eller näringslivet inom det valda verksamhetsområdet.

månen representerar sinnet som gör en mycket ambitiös och undermedvetet längtar efter topprankade positioner och socialt erkännande och motiverar att göra vad som krävs för att uppnå det.

förtjust i fromma gärningar

Månen i det 10: e huset är full av ära och symboliserar att utföra olika fromma och generösa handlingar för samhällets bästa. Dessutom indikerar det att beundras, stöds och respekteras av samhället.

alternativt, om månen är avtagande, mörk, aspekterad av ogynnsamma planeter och/eller försvagad i det 10: e huset, indikerar det att gå på en omoralisk väg och utföra syndiga gärningar. Detta skapar också olika hinder i livsvägar och avslag från människor på grund av mörka motiv och dåliga handlingar mot samhället.

dedikerad & hårt arbetande

Månen i det 10: e huset indikerar att man ägnas åt hårt arbete med beröring av kärlek och perfektion. Detta ger höga framgångsnivåer i satsningar och främjar att bli känd inom det valda verksamhetsområdet, vilket vanligtvis är relaterat till månen (som jordbruk, läkning, plantskola, fastigheter, boende, livsmedelsindustri, marinindustri, klädindustri, kvinnliga produkter).

Månen i det 10: e huset kastar en direkt aspekt på det 4: e huset, som symboliserar grund, vård, sinnesfrid och fastigheter. Följaktligen gör Moon i det 10: e huset en förtjust i att skapa starka stödjande fundament för hela samhället. Till exempel att uppfinna helande föreningar, system för att förbättra effektiviteten hos offentliga sociala strukturer och till och med tekniska uppfinningar som hjälper till att organisera människors dagliga uppgifter.

ett bra exempel är Bill Gates, grundaren av Microsoft-produkter, som har Moon i 10: e och upphöjda Mercury (intelligens, nätverk, analys) i sitt eget tecken Virgo, vars kombination gav upphov till exceptionellt höga prestationer inom nätverk och teknisk sfär.

kraftfull Raj Yoga

om månen är i eget tecken Cancer blir den 10: e Herren i det 10: e huset som bildar en kraftfull Raj Yoga eftersom den stärker det starkaste huset i födelsetabellen som ger alla positiva betydelser av det 10: e huset i förgrunden och förstärker dem i stor utsträckning vilket är ett direkt resultat av att vara hängiven till att uppfylla karma eller plikt för ens själ.

som ett resultat av denna kraftfulla kombination välsignar den med höga prestationer, prestige, berömmelse, ära och rikedom. Det indikerar också att man framgångsrikt uppfyller sin karma eller plikt i världen som också välsignar med en gudomlig framtid och själens vackra öde.

Mor

Månen i det 10: e huset indikerar en ambitiös, dominerande, hårt arbetande, intelligent, snäll, generös och socialt ansedd mamma. En välplacerad måne i det betraktade huset indikerar att moderens moder är en motivationsfigur som är till hjälp för att uppnå ambitioner i livet.

klassisk Tolkning

Bhrigu Sutras

enligt Bhrigu Sutram är infödda med denna kombination högpresterande och välkända av deras samhälle.

det beror på att det 10: e huset betyder handlingar, karma & arbetsuppgifter, yrke, karriär, entreprenörskap, höga prestationer etc.

med Månen i detta hus, sådana infödda har tänkesätt att vidta åtgärder för att lyckas en uppnå stora höjder i livet. Hädanefter är de naturligt motiverade att vidta åtgärder och följa sina drömmar.

eftersom månen i det 10: e huset också kastar en direkt aspekt på det 4: e huset, ger det stora inlärningsförmåga och mentala förmågor till infödda.

om den 10: e husherren också är väl placerad, indikerar det att den infödda har dygdiga egenskaper och tycker om att göra rättfärdiga handlingar i samhället.

men om månen i det 10: e huset är svag och förknippad med en naturlig malefic, indikerar det att sådana infödda är benägna mot oetiska nöjen och omoraliska handlingar.

detta orsakar förlust av värdighet, erkännande och berömmelse som lockar alla slags hinder i deras livsväg.

Brihat Jataka

i denna klassiska källa nämns att sådana infödda är perfektionister och lägger mycket uppmärksamhet på detaljer som gör det möjligt för dem att öka sin effektivitet och uppnå stora prestationer i sina satsningar.

utöver det stöds deras perfektionism av deras mentala styrka och intellekt som ytterligare stöder att bli framgångsrik och Välmående.

i Phaladeepika och Chamatkara Chintamani nämns Samma/liknande gynnsamma resultat som i Bhrigu Sutras.

Saravali

i denna klassiska källa anges att sådana infödda är åtgärdstagarna. De är mycket ambitiösa, motiverade och hängivna till sin verksamhet vilket ökar deras chanser att bli mycket framgångsrika och rika.

utöver det, medan de är ekonomiskt säkrade, är de också mycket välgörande.

det beror på att månen är en stödjande, mild, villkorslöst kärleksfull planet som älskar att vårda andra. Därför, med Månen i det 10: e handlingshuset, är dessa infödda benägna att vårda samhället genom välgörenhetsorganisationer.

medan negativa resultat knappt nämns i de flesta klassiska källor är det viktigt att notera att avtagande, mörk eller illaspekterad måne orsakar negativa effekter som resulterar i ogynnsamma resultat.

Upptäck Månen i olika stjärntecken för mer djupgående resultat.

visste du att dessa nämnda effekter manifesterar sig i specifika perioder?

 • specifika perioder när resultaten av planeter manifesterar sig fullständigt
 • värdigheter av planeter med femfaldigt bord
 • detaljerad analys av planetariska huvud-och delperioder tiotals år framåt
 • Månadsanalys av 5 nästa år
 • Special Panchang eller Sun-Moon Yoga Analysis
 • din Nakshatra och pada tolkning
 • alla divisionsdiagram
 • matematiska planetstyrkor
 • speciella lal kitab-tolkningar
 • många allmänna detaljerade förutsägelser
 • lyckliga ädelstenar
 • och mycket mer i en 200 + sidig rapport.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.