Månen sextil Pluto

astrologi är en praxis att bestämma personens karaktärsdrag och möjliga livshändelser genom att analysera planets placeringar i deras födelsekarta samt de aspekter de gör.

aspekter är relationer planeterna gör mellan varandra under sin rörelse på himlen.

i nattdiagrammet representerar aspekter relationerna mellan planeternas positioner i det ögonblick då personen föddes.

aspekter är mycket viktiga för att forma personens egenskaper och betyda några viktiga händelser i deras liv, särskilt om de är exakta.

sextil aspekt

Sextilen är en bra aspekt med harmonisk natur. Denna aspekt bildas mellan två planeter som är 60 kcal bortsett från varandra. Den tolererade avvikelsen är cirka + / – 5 kg.

den Sextila aspekten gör att planeterna som är kopplade till denna aspekt kan uttrycka sin bästa natur och energi helt. Det möjliggör också samarbete mellan dessa planets energier. På grund av dess fördelaktiga natur anser astrologer att denna aspekt liknar Trine.

Sextiler bildas mellan tecken på komplementärt element, såsom eld och luft och vatten och jord. Denna aspekt fungerar på ett sätt som gör det möjligt för planeten att visa sin fulla potential och gör det också möjligt för planeterna att samskapa och personen kan få det bästa av båda planeterna och deras effekter.

denna aspekt är ansvarig för personens talanger och färdigheter. Dessa talanger är vanligtvis relaterade till områden som styrs av tecken eller hus där dessa planeter placeras.

det som inte är så bra med den Sextila aspekten är att det ibland kan ge personen många val och möjligheter, vilket gör att personen tappar ambitionen och viljan att vidta åtgärder och följa sina önskningar.

de börjar tänka att en annan möjlighet kommer att dyka upp om de förlorar den tidigare och som kan leda till lättja och tendens att förhala och slösa tid.

människor med många Sextiler och övergripande goda aspekter mellan sina planeter slösar ofta bort sin potential eftersom de inte behöver vidta mycket åtgärder för att få vad de behöver och önskar.

transiterande Sextilaspekter ger ofta nya möjligheter och chanser för utveckling av färdigheter och talanger.

sådana transiter kan ofta indikera människor som förekommer i personens liv som kan hjälpa dem att uppnå sina önskningar eller utveckla och använda sina talanger.

månen-grundläggande egenskaper

månen är den naturliga satelliten på planeten jorden som ständigt cirklar vår planet. Månen är den femte naturliga satelliten i vårt solsystem. Detta är den näst ljusaste kroppen, efter solen.

det finns olika tankar om månens ursprung, men det anses allmänt att det är 4,5 miljarder år gammalt och bildades inte långt efter vår planet.

månen roterar runt jorden på ett sätt som bara samma sida kan ses från jorden medan den bortre sidan aldrig kan ses från vår planet.

de första människorna som gick på månen var USA-astronauter i ett uppdrag som utfördes 1969. Det sista uppdraget var 1972. och efter det året rapporterades inga mänskliga uppdrag på denna astronomiska kropp.

månen är viktig i astrologi och det reglerar tecknet Cancer. Månen symboliserar personens instinkt och instinktiva reaktioner. Månen symboliserar våra personliga behov och huvudvanor. Det symboliserar vårt undermedvetna innehåll.

månen representerar också hur personen hanterar sina problem och problem de möter dagligen.

i astrologi symboliserar månen Kvinnor, vår mor och våra moderliga instinkter. Denna planet representerar kvinnlig energi och avslöjar hur mycket vi identifierar oss med vår kvinnliga sida.

Månen i vårt födelsekarta avslöjar hur öppensinnade och spontana vi är. Det symboliserar Vård och omsorg och avslöjar nivån på våra skyddande instinkter och förmåga att tillgodose våra behov såväl som behovet av de vi bryr oss om.

denna planet symboliserar komfort och vårt hem och dess position i nattdiagrammet avslöjar hur mycket komfort vi har i livet. Det reglerar också kreativitet och personligt uttryck.

månen styr intuition och förmågan att förutse saker. Det reglerar våra känslor och humör.

människor under starkt inflytande av denna planet anklagas ofta för humör, ofta utan förklarliga skäl.

denna planet symboliserar våra övertygelser och fördomar. Det reglerar spontana reaktioner och instinktiva aktiviteter. Månen styr vårt förflutna och minnen, och kan vara ansvarig för att hålla fast vid det förflutna och de ont vi har upplevt.

månen har det starkaste inflytandet på människor med framträdande måne i deras natal chart, vanligtvis de med månen som sin härskare (av deras sol och/eller Ascendant), eller de har månen placerad i en vinkel i natal chart.

människor som påverkas av månen är ofta mycket känslomässiga, vårdande, anpassningsbara och skyddande för andra. Dessa människor är ofta benägna att humörsvängningar och irrationella reaktioner.

huset där månen placeras i vårt födelsekarta och de områden som det reglerar beskriver vanligtvis var personen känner sig mest bekväm och avslappnad.

Pluto-grundläggande egenskaper

sedan 2006 är Pluto officiellt en dvärgplanet, eftersom den saknar några av de grundläggande egenskaperna hos en riktig planet. Denna planet är mycket viktig i Västerländsk Astrologi.

det är symbolen för vår själ, omvandling och förnyelse, död och återfödelse. Viktiga framsteg och transiter på denna planet eller till denna planet kan förändra en persons liv, särskilt de som har Pluto som sin härskande planet.

Plutos energi är transformativ, men också våldsam, aggressiv och destruktiv. Det förvandlas med destruktiva metoder.

ibland är dessa egenskaper närvarande i karaktären hos en person med starkt Pluto-inflytande. Ibland hänvisar detta till händelser av Pluto-natur som personen sannolikt kommer att uppleva under livet.

människor som påverkas av Pluto har vanligtvis en stark intuition och upptäcker lätt sanningen om saker. De känner lätt igen när någon försöker ljuga för dem eller lura dem på något sätt.

även när de inte söker sanningen finner det på något sätt sin väg att avslöja sig för dem.

dessa människor upptäcker lätt dolda sanningar och hemligheter. De vet på något sätt sanningen i varje situation.

huset där Pluto placeras i nattkartan avslöjar det livsområde där personen sannolikt kommer att stöta på intensiv och kraftfull energi som kan förändra sitt liv på något sätt, antingen skapa eller förstöra något.

dessa är ofta situationer utanför personens kontroll.

Pluto är ofta en indikator på stora livsförändringar som kan förändra personligheten eller personens yttre omständigheter. Efter dessa förändringar är personen vanligtvis inte densamma som tidigare.

de förändringar och händelser som Pluto provocerar är vanligtvis svåra att gå igenom och kan vara mycket dramatiska och ofta störande för personen.

denna planet är ofta relaterad till frågor som kontroll, manipulation och dominans. Pluto kan antingen göra personen uppvisar dessa egenskaper, eller göra dem benägna att manipuleras och kontrolleras av andra.

Pluto indikerar ofta händelser som får personen att ändra sitt beteende eller befria sig från att behandlas på ett sådant sätt. Pluto visar ofta de områden där personen ska ta bort viss negativitet i sitt beteende eller ett dåligt inflytande.

Pluto är maktens härskare, som kan uttryckas på olika sätt. Pluto är också en generationsplanet och det har ett starkt inflytande på sociala händelser och generationsförändringar och transformationer.

personer födda med Pluto i samma tecken kommer att fokusera på att göra förändringar i de områden som styrs av tecknet där Pluto placeras. Pluto transiter orsakar vanligtvis stora transformationshändelser som förändrar personens liv helt.

Moon Sextile Pluto

människor med Moon Sextile Pluto är intensivt emotionella. Dessa människor är mycket känsliga och deras känslor är djupa.

de känner andras känslor och bildar vanligtvis starka känslomässiga band med de människor som är nära dem, som familjemedlemmar och deras partners.

dessa människor kan lätt påverkas av andras känslor, och de kan vara benägna att snabba humörförändringar.

de kan fluktuera från lycka och spänning till deprimerade känslor och sorg. De kan absorbera andras känslor, och deras olycka och negativitet verkar hålla fast vid dem snabbt. De påverkas lätt av andras lycka och optimism.

människor med denna aspekt har en personlighet som ofta har ett magnetiskt inflytande på andra. De har en kraftfull intuition och instinkt som de använder som den viktigaste rådgivaren i olika situationer.

dessa människor kan vara benägna att tvångstankar och känslomässiga bilagor till människor. De är ofta inblandade i någon form av känslomässigt drama där de spelar huvudrollen.

när de fäster känslomässigt till någon, den bifogade filen är mycket djup, vilket är anledningen till att det är svårt att skilja från den här personen.

med Pluto och Moon-kombinationen kan känslomässiga separationer och känslomässig skada ofta vara ett ämne, och personen måste lära sig att lossna från något eller någon som inte längre tjänar ett syfte i sitt liv eller det representerar en börda.

denna aspekt mellan Pluto och Moon kan göra att personen kan manipulera människor. De är mycket övertygande och människor lyssnar instinktivt på dem. De är intresserade av hemligheter och mysterier och har ofta psykiska förmågor.

astrologi och dold kunskap är vanligtvis intressant för dem.

sextil mellan Pluto och månen indikerar ofta en stark moderlig figur som kan vara benägen att kontrollera och manipulera. Personens lektion kan vara att lära sig att respektera denna figur i sitt liv och acceptera sin auktoritet snarare än att konfrontera dem.

dessa människor kan också vara mycket dominerande och uttrycka sin dominans i sin närmaste omgivning. Vissa av dem har förmågan att dominera andra bara med hjälp av kraften i deras vilja.

det är viktigt för den här personen att inse sin styrka och kontrollera lusten att använda den för att manipulera andra på något sätt.

denna aspekt skapar människor som är alltför känsliga och lätt skadade. Rädslan för att bli skadad får dessa människor att bygga en sköld för att skydda sig själva.

de kan vara benägna att projicera sina känslomässiga förväntningar på andra och bli besvikna om de inte får det förväntade känslomässiga svaret, vilket i sin tur orsakar ilska och konflikter.

de måste lära sig att acceptera andras skillnader och deras rätt att reagera i enlighet med deras natur och inte anpassa sina reaktioner till Pluto Sextilmånens förväntningar.

Moon Sextile Pluto Transit

Transiting Moon Sextile Pluto eller transiting Pluto Sextile Moon avslöjar ofta några djupa känslor från det förflutna som personen har begravt inuti.

denna transitering kan utlösa händelser där personen kan avslöja sina intensiva känslor för någon, eller någon kan avslöja sina starka känslor för dem.

denna transitering indikerar ofta att man tar bort känslomässiga blockeringar som ett resultat av starka transformativa upplevelser.

erfarenheterna kan vara svåra att gå igenom men det kommer att rensa vägen för personen att uppleva nya saker.

denna transitering kan ofta indikera slutet på ett giftigt förhållande som har hållit personen länge.Denna transitering kan äntligen få personen att inse att de har slösat bort sin tid och gått vidare med sitt liv.

Ezoic rapportera denna annons

sponsrad

Läser in…

mer intressanta artiklar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.