Mikroinjektionstjänster

mij-tjänsten består av faciliteter, instrumentering och teknisk expertis som krävs för att utföra mikroinjektion, ett viktigt steg i processen för att skapa en genetiskt modifierad musmodell. Mij-personalen utför den dagliga aktiviteten för muskolonihantering, superovulation, embryoskörd, pronukleär, cytoplasmatisk och blastocystinjektion och embryoöverföringskirurgi. Tjänsteerbjudanden inkluderar mikroinjektion av CRISPR-reagenser eller en DNA-konstruktion, inklusive Bac (bakteriell artificiell kromosom), i zygoten hos många inavlade och specialstammar av möss. Vi erbjuder också ES – cellinjektion i både blastocyst och 8-cellstegsembryon av konventionella musstammar och pälsfärgschema används när det är möjligt för att underlätta bedömningen av chimerism. Mij-Tjänsterna har också varit mycket framgångsrika i att skapa knockout – djurmodeller med ZFN (Zinc Finger Nuclease) och TALEN (Transcription Activator Like Effector Nuclease) – tekniker direkt på inavlade och specialstammar. Mikroinjektionstjänsten har för närvarande 5 kompletta mikroinjektionsstationer och 3 kompletta kirurgiska stationer. Nyckelutrustning inkluderar: 3 VetEquip anestesimaskiner, 3 Xyklonlasersystem, 14 Stereomikroskop, 6 bänkinkubatorer, 2 Sutter och 2 Kopf mikropipettdragare, 2 Piezoborrar och 3 mikroforges.

Musmodell Produktion:

  • Knockout såväl som knockin musmodeller produceras genom att injicera CRISPR-reagens i zygoterna (0,5 dpc) av önskad värdstam. Dessa embryon utvecklas till sikt efter kirurgisk överföring till en mottagare cbyb6f1/J pseudopregnant kvinnlig mus. Styr-RNA känner igen det genomiska lokuset genom basparning, och Cas9-nukleasen genererar en dubbelsträngbrott (DSB) i genomet. Om inget donator-DNA används, repareras DSB av felbenägen mekanism för nonhomologous end joining (NHEJ) som ofta bär en frameshift-mutation. Men när donator-DNA tillhandahålls och används, homologi riktad reparation (HDR) kommer att förmedla införlivande av en punktmutation, införande av en tagg eller en loxP-plats eller byte av den murina genen med dess mänskliga ortholog.
  • transgena möss produceras genom mikroinjektion av en renad genkonstruktion i pronukleus av zygoter (0,5 dpc) av den önskade värdstammen. Dessa embryon utvecklas till sikt efter kirurgisk överföring till en mottagare cbyb6f1/J pseudopregnant kvinnlig mus. De resulterande valparna överförs till utredaren för identifiering av transgenbärare. Dessa” grundare ” möss uppföds sedan av utredaren för uttrycksanalys.
  • riktade mutanta möss produceras genom mikroinjektering av genetiskt modifierade embryonala stamceller (ES) i blastocyststegsmusembryon (3,5 dpc). Efter kirurgisk överföring och utveckling till sikt identifieras chimärer (härledda från både värdembryot och de införda cellerna) genom pälsfärg och uppföds av utredaren för överföring av bakterielinjen av den manipulerade ES-celllinjen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.