Monitronics TCPA rättegång Settlement – lär dina juridiska rättigheter

Monitronics TCPA rättegång Settlement – i stämningar inlämnade över hela landet, konsumenter hävdar att Monitronics, några av dess auktoriserade återförsäljare, och de företag som tillverkar säkerhetssystemen är antingen direkt eller vicariously ansvarig för miljontals telemarketing samtal placeras i strid med TCPA.

Vad är Monitronics TCPA rättegång?

Monitronics är en leverantör av larmövervakning och kundservice för hem-larm kunder rikstäckande. Det säljer inte sina övervakningstjänster direkt till konsumenterna. I stället köper den övervakningsavtal från ett nätverk av ”auktoriserade återförsäljare” och tillhandahåller övervakningstjänster till innehavarna av dessa kontrakt. Några av Monitronics auktoriserade återförsäljare har använt telemarketing för att sälja övervakningsavtal på uppdrag av Monitronics.

Monitronics stämdes av många konsumenter över hela landet. Rättegångarna konsoliderades på ett ställe i den amerikanska tingsrätten för distriktet West Virginia. Den 16 December 2013 beviljade Judicial Panel on Multidistrict Litigation Monitronics förslag att överföra Hodgin -, Cain-och O’ Shea-åtgärderna och centralisera dem, tillsammans med Mey-åtgärden, i West Virginia, vilket skapade multidistrict litigation docket, i Re Monitronics International, Inc. Telefon Konsumentskyddsåtgärd tvister, MDL nr 2493 (”MDL”).

tvisterna & förlikning

advokaterna som företräder klassen sa i sitt förslag om godkännande av förlikningen att Monitronics efter år av tvister gick med på att lösa ärendet för 28 000 000 dollar. Avvecklingen kommer potentiellt att påverka innehavare av 7 858 232 telefonnummer till vilka samtal placerades som påstås bryta mot TCPA och på Monitronics vägnar. Förlikningsavtalet kräver Monitronics att betala $28,000,000 i en ”Avvecklingsfond. Avvecklingsfonden kommer att täcka alla följande som godkänts av domstolen: betalningar till Avvecklingsklassmedlemmar som i rätt tid lämnar in giltiga fordringar; betalningar till Klassrådgivare på upp till $9,333,333 i avgifter och rättegångskostnader uppskattas till cirka $600,000; administrationskostnader uppskattas till $4,770,889; och incitamentutmärkelser på $50,000 vardera till kärandena Mey och Charvat, $6,012 till käranden Bennett och $3,500 vardera till kärandena Dolemba, Janet Hodgin och Michael Hodgin.

kan Lemberg Law hjälpa till med Monitronics TCPA-rättegången?

Ja. Om du fick meddelande om rättegången kan vi kanske hjälpa dig att utvärdera möjligheten att välja bort Grupptalan för att eventuellt få tillbaka mer pengar. Om du har frågor ring 203-653-2250 x 5500.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.