monogami är onaturligt för män och kvinnor

det är reduktivt och vilseledande att hävda att monogami bara är en konstruktion. Det är mycket mer än så.Samhällen har valt att organisera sig kring den här tanken på grund av de farliga biverkningarna som polygyni kan have.As en rapport från University of British Columbia fann 2012, ” den intra-sexuella konkurrensen som uppstår orsakar större nivåer av brott, våld, fattigdom och ojämlikhet mellan könen än i samhällen som institutionaliserar och utövar monogamt äktenskap.”Samhällen utan monogami är därför farliga, ojämlika och fattiga.Detta är inte det enda sättet på vilket positiva monogami uppväger nackdelar. Som en organisationsprincip har den många bevisade fördelar med att uppfostra barn, finansiell stabilitet och mental hälsa.Med tanke på hur samhällen utvecklas finns det väldigt lite om dem som finns i naturen. Detta är knappast förvånande.Mer avslöjande är att vetenskapliga studier sällan pekar på monogamidebatten som anledningen till att människor fuskar. Fallet för äktenskapliga normer som driver otrohet är helt enkelt inte tillräckligt starkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.