Social monogami I icke-mänskliga primater: fylogeni, fenotyp och fysiologi

monogami som ett socialt system har varit både ett vetenskapligt pussel och en sociokulturell fråga i årtionden. I den här översynen undersöker vi social monogami ur ett jämförande perspektiv med fokus på primater, våra närmaste genetiska släktingar. Vi bryter ner monogami i komponentelement, inklusive parbindning och partnerpreferens, kompisbevakning eller svartsjuka, social anknytning, och biparental vård. Vår undersökning av primater visar att inte alla funktioner är närvarande i arter som klassificeras som socialt monogama, på samma sätt som mänskliga monogama relationer inte kan omfatta alla element—ett perspektiv som vi kallar ”monogami bisexual la carte.”Vår granskning innehåller en undersökning av de neurobiologiska korrelaten av social monogami i primater, utforska unika eller vanliga vägar för monogamins elementära komponenter. Denna sammanställning avslöjar att komponenterna i monogami moduleras av en serie androgena steroider, glukokortikoidhormoner, nonapeptidhormonerna oxytocin och vasopressin och andra neurotransmittorsystem (t.ex. dopamin och opioider). Vi föreslår att ansträngningar för att förstå den biologiska grunden för komplexa sociosexuella relationer mellan människor och djur kommer att betjänas väl genom att utforska enskilda fenotypiska egenskaper, i motsats till att driva dessa frågor med antagandet att monogami är ett enhetligt drag eller en artspecifik egenskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.